Sviatok života  v Rachove

Na sviatok Zvestovania Pána, 25.3.2010 pri príležitosti 200.výročia založenia farnosti, sa v Rachovskom kostole sv.Jána Nepomuckého konala jubilejná oslava. Na pozvanie farnosti zavítal do nášho mesta Mieczyslaw Mokrzycki, arcibiskup-metropolita z Ľvova.
    Hlavného pastiera pred sv.omšou pozdravil miestny primátor Jevhenij Versler. Zdôraznil, že návšteva arcibiskupa v Rachove znamená to, že Cirkev počíta s touto farnosťou, ktorá 200 rokov nepretržite vykonáva svoju úlohu vo viere tu, v strede Európy.
Po modlitbe za hlavného pastiera sa začala sv.omša v ukrajinskom a maďarskom jazyku. Arcibiskup Miecsyslaw vo svojom príhovore zdôraznil: Toto farské spoločenstvo, ktorého stredobodom je Boží chrám, je veľmi dôležité a potrebné. Často sa stretávame s takými ľuďmi, ktorí hovoria, že kostol nie je potrebný k rozhovoru s Bohom, ale lepšie je modliť sa k Bohu v lone prírody, v lese, pri jazere. Ale vy, drahí bratia a sestry, keď sa chcete s Bohom stretnúť, prídete práve sem – do kostola.
Kostol má zvláštnu úlohu v živote človeka. Tak ako bez rodiny je ťažké predstaviť si pravého, normálneho dobre vychovaného človeka, tak bez Boha a cirkevného spoločenstva je ťažké si predstaviť náboženskú výchovu a napredovanie vo viere. Moji drahí, dnes chcete požehnať pamútné miesto „Pre nenarodené dieťa“. To je vyjadrenie vašej lásky a viery v Boha. Je tu zvýraznená vaša zodpovednosť a staroslitvosť, aby sa nezabíjali bezbranné deti.
Po vyznaní viery a prednesení prosieb veriaci priniesli v sprievode pred oltár obetné dary potrebné k sv.omši. Po sv.prijímaní miestny duchovný otec Mikulyák László poprosil otca arcibiskupa, aby požehnal asi dvadsať matiek, ktoré prišli z jednotlivých farností a chcú prijať svoje deti ako Boží dar.. Po požehnaní a kladení rúk každá matka čakajúca dieťa dostala od otca arcibiskupa pamätný obrázok. Po záverečnom požehnaní na konci sv.omše a speve pápežskej hymny prišiel rad na požehnanie sochy pre pamätník Nenarodeného dieťaťa. Žiaľ, tohoročná dlhá zima neumožnila, aby sochu požehnali pri pamätníku v parku kostola, čo sa uskutoční až po jeho dohotovení. Sochu matky plačúcej nad abortovaným dieťaťom venovala miestnej farnosti  kultúrna organizácia. Na začiatku vystúpil Nick Ferenc – prezident, potom sochár Ornik Srecka zo Slovinska. Po odhalení sochy nasledovala modlitba za nenarodené deti a za matky, ktoré boli na aborte, potom arcibiskup-metropolita požehnal a posvätil sochu.
Na konci stretnutia  poďakovalo vedenie farnosti hlavnému pastierovi za návštevu a pri príležitosti jeho blížiacich sa narodenín venovali nástupcovi apoštolov na pamiatku maľbu kostola v Rachove. Prisľúbil im, že bude vo svojich modlitbách pamätať na obyvateľov a veriacich tohto mesta a 185-ročnému kostolu daroval biele omšové rúcho.

                        Farské spoločenstvo v Rachove