Pápež František v deň liturgickej spomienky na Pannu Máriu Karmelskú v sobotu 16. júla rozoslal cez sociálnu sieť Twitter odkaz v podobe mariánskej modlitby:

„Ó, Mária, Hviezda morská, Matka Božia a naša Matka, obráť tvoj láskavý pohľad na všetkých, čo každý deň podstupujú nebezpečenstvá mora, aby svojim rodinám zabezpečili, čo je nevyhnutné pre život, aby zachovávali úctu k stvorenstvu, aby slúžili pokoju medzi národmi.

Útočisko hriešnikov, sprostredkuj obrátenie srdca všetkým, ktorí vyvolávajú vojny, nenávisť a chudobu.

Vzor lásky, požehnaj mužov a ženy dobrej vôle, ktorí prijímajú migrantov a utečencov a slúžia im: nech sa prijatá a darovaná láska stane semenom nového bratského puta a vychádzajúcou hviezdou pre svet pokoja. Amen.“

Ide o časť modlitby, ktorú sa Svätý Otec modlil v júli 2013 na talianskom ostrove Lampedusa – na svojej vôbec prvej ceste mimo Ríma po jeho zvolení na pápežský stolec. Ostrov Lampedusa je prístavom nelegálnych migrantov a utečencov plaviacich sa z pobrežia Afriky.

vaticannews