Krátka historia  života komunity vo Veľkom Bereznom na Ukrajine

1.augusta roku 1993 generálna matka sestra M.Irenea Hamranová poslala tri sestry  zo Slovenska na Ukrajinu. A to: sr.M.Annu Baránkovu, sr.M.Anastáziu Stankovú, sr.M.Vianneu Bulvasňákovú.
Za predstavenú komunity bola určená sestra Anna Baránková.

Čítať celý článok...

 

Annu Kolesárovú vyhlásil v Košiciach za blahoslavenú kardinál Angelo Becciu

Slovensko má od dnešnej soboty 1. septembra 2018 novú blahoslavenú, pannu a mučeníčku Annu Kolesárovú. Slávnostný akt v Košiciach vykonal prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinál Giovanni Angelo Becciu. Rodáčka z Vysokej na Uhom zomrela vo veku 16 rokov 22. novembra 1944 ako obeť násilného útoku na jej dôstojnosť zo strany sovietskeho vojaka.

Čítať celý článok...

 

Poświęcenie kościoła w Podpolozziu

W niedzielę 22 lipca 2018 roku, w wiosce Podpolozzia na Ukrainie, na Zakarpaciu, gdzie pracują Salwatorianie od 2010 roku, odbyło się poświęcenie nowego kościoła. Głównym celebransem uroczystości był ordynariusz diecezji mukaczewskiej JE bp Antoni Majnek. W uroczystej liturgii uczestniczyli goście z Polski: ks. Józef Figiel SDS Prowincjał Salwatorianów i ks. Leszek Kopiec dyrektor Wydawnictwa Salwator. Obecni byli również miejscowi duszpasterze: ks. Tomasz Koza SDS i ks. Antoni Zięba SDS.

Čítať celý článok...

 

Kresťania na ceste k jednote

V dňoch 9. –13. mája sa v Castelgandolfe (Rím) konal Ekumenický týždeň. Pod záštitou Hnutia fokoláre sa zišlo asi 700 kresťanov zo 70 cirkví a cirkevných spoločenstiev z celého sveta. Medzi delegáciami boli i Slovenská, Ruská a Ukrajinská. Atmosféru stretnutia možno výstižne opísať ako spoločenstvo, v ktorom je prítomný sám Ježiš, lebo je splnená podmienka „zhromaždení v jeho mene“, lebo sú „jedného srdca a jednej duše“.

Čítať celý článok...

 

Modlitba k sv. Cyrilovi a Metodovi

Svätý Cyril a Metod, vy ste vyviedli našich predkov z temnoty pohanstva, priviedli ste ich k pravej viere v Ježiša Krista a teraz sa s nimi radujete vo večnej sláve.

Oslavujeme Boha, že tak bohato odmenil vašu neúnavnú horlivosť v ohlasovaní evanjelia.

Pokorne ďakujeme nebeskému Otcovi, že vašou apoštolskou činnosťou začlenil náš národ do svojej Cirkvi.

Orodujte u Boha za slovenský národ.

Čítať celý článok...

 

Naozaj potrebujeme rok milosrdenstva?

V jednej škole si žiaci vypočuli evanjeliové podobenstvo o márnotratnom synovi. Potom dostali za úlohu prerozprávať ho na súčasné pomery. Viacerí vec pochopili tak, že majetný otec synovi odpustil, ale prísne ho potrestal a zaradil do tvrdej práce medzi svojich zamestnancov, aby sa naučil šetriť a neutrácať rodinný majetok.

Milosrdenstvo Otca, vyjadrené v podobenstve, nie je ľahké správne rozumieť. Sme totiž jeho adresátmi a ono nás napriamuje na vysoké Božské plány, a nie iba na zámery ľudské. Tým  Božským cieľom je všeobecná láska a jednota: „ako v nebi, tak i na zemi“.

Čítať celý článok...

 
Viac článkov...
Štatistiky
Počet zobrazení obsahu : 426909
Mukačvská Diecéza Rímsko Katolíckej Cirkvi
Kto je online:
Máme online 1 hosťa 
Exchange Hosted