Katedrála svätého Martina z Tours

Sídlo Mukačevskej rímskokatolíckej diecézy latinského obradu, mesto Mukačevo, je predelené riekou Latoricou na dve časti. Rímskokatolícky kostol zo 14. storočia bol zasvätený úcte svätého Martina. Kostol pravdepodobne stál už vtedy, keď kráľovná Alžbeta v roku 1376 napísala v Berehove list, ktorým dovolila, aby mesto Mukačevo dalo obraz svätého Martina na svoju pečať. Kráľovná Alžbeta sa v tomto kostole často modlievala.

V sedemdesiatych rokoch 14. storočia kostol prestavali a v období Hunyadiovcov obnovili. Za reformácie mnoho občanov Mukačeva prijalo novú vieru a im sa dostal aj kostol. V roku 1660 Žofia Báthoryová vrátila kostol, faru a školu katolíkom.

V roku 1686, keď Ilona Zrínyiová bránila hrad, veliteľ cisárskych vojsk podpálil mesto i kostol Do roku 1725 katolíci ako-tak obnovili zničenú stavbu. V roku 1746 sa uskutočnili rekonštrukčné práce.

Graf Ervín Schönborn dal v roku 1800 postaviť nový oltár. Jemu možno ďakovať aj za oltárny obraz, ktorý je tu podnes: svätý Martin na koni podáva polovicu svojho plášťa žobrákovi, o ktorom sa vo sne dozvie, že to v skutočnosti nebol žobrák, ale sám Kristus. Obraz namaľovali vo Viedni.

Koncom 19. storočia loď kostola bola v takom stave, že ju bolo treba zbúrať. Zo starého kostola zostalo iba presbytérium, ktoré prebudovali na kaplnku. Na podnet gráfa Schönborna v roku 1896 sa mukačevskí katolíci rozhodli postaviť nový kostol. Grafska rodina financovala polovicu stavebných nákladov. Plány na kostol vypracoval Győző Czigler a v roku 1905 ho dostaval Márton Wagner.

Nový kostol je postavený v eklektickom štýle. Základné steny posviacali 7. augusta 1904, dokončený kostol slávnostne konsekrovali 24. septembra 1905. Po roku 1945 kostol už potreboval opravu, ale povolenie od úradov sa podarilo získať až v roku 1967. Na obnove a skrášľovaní kostola sa pracuje dodnes. Postavilo sa nové oplotenie, späť získaná kaplnka bola zrekonštruovaná, s úspechom zreštaurovali aj obraz svätého Martina nad hlavným oltárom. Na sté výročie výstavby kostola v roku 2004 sa začalo s opätovnou vonkajšou obnovou, ktorá ešte trvá.

Kostol sa 27. marca 2002 stal katedrálou novoustanovenej Mukačevskej diecézy.

Organ postavila v roku 1913 firma Rieger Testvérek z Budapešti.

Pri hlavnom vchode visí oltárny obraz zo zbúraného kostola z dedinky Zsáfiafalva. Znázorňuje svätého Štefana, ako obetuje svoju kráľovskú korunu Panne Márii a cez ňu vkladá celú krajinu do Božích rúk. Autorom maľby je Viktor Madarász.