Diecézny Biskup Mykola Lúčok OP

Biskup Mons. Mykola Lúčok sa narodil 26. marca 1974 v Mukačeve.

Roku 1994 vstúpil do rehole Bratov kazateľov, v ktorej roku 2000 zložil večné sľuby. Teologické vzdelanie získal na dominikánskej Filozoficko-teologickej fakulte v Krakove, Poľsko. Po kňazskej vysviacke, ktorú prijal 24. júna 2003, otec Mykola slúžil na Jalte, v Sankt-Peterburgu, v Čortkove, vo Ľvove a v Chmelnickom.

Menovanie za pomocného biskupa Vatikán oznámil 11. novembra 2019. Jeho biskupská vysviacka sa uskutočnila 10. decembra 2019 v Mukačeve.

Biskupské heslo:
MISERICORDIA

Antal Majnek
Biskup-emeryt

Narodil sa 18. novembra 1951 v Budapešti. Po získaní diplomu elektroinžiniera na Technickej univerzite v Budapešti sa prihlásil do rehole  Menších bratov, do maďarskej provincie pomenovanej po sv. Jánovi Kapistránskom. Teologické štúdiá absolvoval na Františkánskej teologickej fakulte v Ostrihome a Budapešti. Rehoľné sľuby zložil 15. septembra 1981 a 17. apríla 1982 bol v Budapešti vysvätený za kňaza. Potom pôsobil ako učiteľ fyziky a náboženstva na Františkánskom Gymnáziu v Szentendre.

Po zmene režimu v júli 1989 spolu s 2 bratmi rehoľníkmi odišiel na Zakarpatie slúžiť maďarským veriacim. Ako farár v Chuste vykonával dušpastiersku činnosť v okresoch Chust a Ťačiv. Popritom od roku 1993 pracoval aj ako vikár pre maďarských veriacich na Zakarpatí.

9. decembra 1995 Ján Pavol II. vymenoval Antala Majneka za febianskeho titulárneho biskupa, za ordinára Zakarpatskej apoštolskej administratúry a 27. marca 2002 za prvého mukačevského diecézneho biskupa latinského obradu. Slávnostné uvedenie do úradu sa konalo 27. septembra 2002 v mukačevskej katedrále sv. Martina z Tours. Obrad celebrovali kardinál metropolita Marian Jaworski a pápežský nuncius Nikola Eterovič.

V rámci ukrajinskej rímskokatolíckej biskupskej konferencie je arcipastier zodpovedný za migráciu a ekológiu. V spojitosti s touto činnosťou si viac informácií môžete prečítať na internetovej stránke „ekológia“.

Biskupské heslo:
DOMINUS FORTITUDO MEA
(Pán je moja sila)