V nedeľu, 2.júla, bola vo Fridešove odpustova slávnosť z príležitosti sviatku svätych apoštolov Petra a Pavla.

V našej farnosti je to jedna z najkrajších udalosti roka, do ktorej sa spoločne pripravujeme. Niektorí pomáhajú rukami, iní modlitbou či spevom, či dobrým slovom alebo dobrou radou. Každý rok je tento sviatok niečím zvláštny, neopakovateľný. Tohto roku do nás zavítal otec Svorad Duda OP, čo nás veľmi potešilo a bolo to pre nás všetkých veľké prekvapenie. Otec Svorad celebroval odpustovú sv.omšu. Koncelebrovali – náš farár o. Oleksander, o. Peter z Kľúčarok a tiež aj gréckokatolícky kňazi – o. Vasiľ, o. Bohdan, o. Michal, o. Roman, o. Andrej a o. Jaroslav.

Na tejto slávnosti sa zučastnila aj sestra Lýdia – dominikanka z Mukačeva.

Svätá omša začala privítanim nášho otca Oleksandra, ktorý sa obrátil najprv do všetkých spolubratov v kňazskej službe, potom do veriacich, ktorí prišli z rôznych farnosti, a nakoniec sa obratil aj do domácich.

Svätá omša bola slúžena v osobných intenciách všetkych tu prítomných, za zastavenie vojny na Ukrajine,obrátenie hriešnikov a aby nastal mier.

Na záver sv.omše sme sa modlili za Sv. Otca,a na Jeho úmysly. Potom zaznela Papežska hymna „V sedmobrežnom kruhu Ríma“, a cirkevna hymna Ukrajiny „Bože velykyj jedynyj“.

farska stranka na facebook