Konferencia v Aknaslatine

V dňoch 7.-9. mája 2010 sa pod vedením Mukačevskej diecéznej charity sv.Martina a Zakarpatskej františkánskej misie v Solotvine konala konferencia „Solidarita v službe lásky“. Pozvaní boli vedúci sociálnych a školiacich občianskych organizácií, pracovníci a dobrovoľníci z Maďarska a Zakarpatia. Počas niekoľkých dní sa mohli zúčastniť na odborných prednáškach.

Otec františkán Böjte Csaba z Dévy v Rumunsku predniesol duchovnú tému „Solidarita v službe lásky“, po ktorej nasledovali rozhovory v menších skupinkách. Odbornou témou bola starostlivosť o trpiacich a chorých, na ktorú usporiadatelia pozvali odborníkov z Maďarska: Andreja Franku, vedúceho Inštitútu Maltézskej služby lásky trpiacim chorým v Maďarsku a Hidász Zoltána, vedúceho Domu strážca povolania z Leányváru. Medzi koordinátormi diskusií v malých skupinkách bol i Juraj Szarka, jeden zo spolupracovníkov Domu strážca povolania z Leányváru.
Na konferencii sa zúčastnilo spolu 80 hostí zo Zakarpatia i z Maďarska. Usporiadateľské výdavky podporil Národný občiansky fond.