Pochod života v Mukačeve – ekumenická manifestácia proti potratom

    V našej farnosti pracuje hnutie na ochranu života, ktoré vzniklo na podnet diecézneho biskupa Antala Majneka. Prví aktivisti boli maďari a ukrajinci – zo začiatku sa schádzali na spoločné modlitby, neskôr začali rôzne činnosti, prednášky v školách i v iných zoskupeniach. Vydávajú letáky, veľké plagáty sa podarilo umiestniť ako bilbordy, ktoré predstavujú dôstojnosť jestvujúceho ľudského plodu. Začali fungovať telefonické linky pre matky v ťažkej situácii a konajú sa duchovné cvičenia pre ženy po aborte. Hoci medzi veriacimi sa situácia zlepšila, ešte vždy je veľká nevedomosť o podstate ľudského plodu (podľa spoľahlivých lekárskych štatistík 90% žien malo potrat), preto je veľmi potrebné rozširovanie poznania.
Prvá veľkolepá akcia sa konala 1.júna, keď uskutočnili pochod života, aby tak povzbudili chrániť život a upozornili na tragédiu abortov. Pochodu sa zúčastnili všetky kresťanské vierovyznania spolu so svojimi biskupmi, kňazmi a veriacimi. Na začiatku pochodu sa najskôr vo všetkých kostoloch konali modlitby za nenarodené deti, potom sa stretli pred radnicou a spolu sa pohli pred ženskú kliniku. Pridal sa aj mukačevský primátor, ktorému usporiadatelia odovzdali podobizeň 10 týždňového plodu zhotovenú z plastu – očividne ho to prekvapilo. Sprievod prešiel mestom, prítomní niesli kahance, balóny, transparenty v maďarskom a ukrajinskom jazyku a fotografie ľudských plodov. Ani stupňujúci sa dážď nepokazil náladu asi tristo zúčastnených. Okoloidúci väčšinou ochotne prijali prospekty, ktoré rozdávali v sprievode idúci dospelí i deti. Dvaja účastníci medzitým vyhlasovali do mikrofónu krstné mená. Po každom mene zaznel zvon, ktorý rozozvučali členovia spoločenstva Alfa z Maďarska, ktorí prišli pri tejto príležitosti.
Pred nemocnicou vystúpili predstavitelia diecézy a starosta, hovorili na tému ochrany života a proti hriechu potratu a potom spoločne zasadili „strom života“. Spoločné stretnutie ukončili spevom a modlitbou a vypustili do výšky balóny, na ktorých boli napísané výzvy na ochranu dôstojnosti života.
Zhromaždenie malo pozitívny ohlas, Mukačevské televízne štúdio o ňom referovalo pri viacerých príležitostiach.