V Katedrále sv. Martina v Bratislave slávili svätú omšu za obete hladomoru na Ukrajine v rokoch 1932 a 1933.

Hlavným celebrantom i kazateľom bol bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Koncelebovali bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko a charge d’affaires Apoštolskej nunciatúry na Slovensku Mons. Andrij Yevchuk. Na svätej omši sa zúčastnil aj apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli, predseda vlády SR Eduard Heger, viacerí členovia diplomatického zboru, Ukrajinci žijúci na Slovensku so zástupcami veľvyslanectva, kňazi, zasvätení a veriaci. V závere sa prítomným prihovorila dočasná chargé d’affaires Ukrajiny v Slovenskej republike Nataliya Nikyforak.

Slávením si pripomenuli vyše sedem miliónov obetí politiky stalinskej kolektivizácie poľnohospodárstva, zameranej na likvidáciu súkromného vlastníctva poľnohospodárskej pôdy. Analýza udalostí vypovedá o tom, že na ukrajinskom vidieku existovali všetky prvky politiky genocídy. K záveru prišli aj členovia Mezinárodnej komisie pre vyšetrovanie hladu na Ukrajine (1988 – 1990). V tejto súvislosti Národná rada Slovenskej republiky schválila 12. decembra 2007 „Deklaráciu o Hladomore v rokoch 1932-1933 v bývalom Sovietskom zväze (najmä na Ukrajine)“. Zdôrazňuje, že Hladomor bol vyvolaný stalinistickou totalitnou politikou, zameranou na likvidáciu ukrajinských roľníkov.

„Ako občan Slovenskej republiky súhlasím s Deklaráciou Národnej rady SR z 12. decembra 2007, ktorá vyjadruje stanovisko, že pokladá hladomor v bývalom Sovietskom zväze, zvlášť na Ukrajine, v rokoch 1932 – 1933 za akt vyvražďovania, spáchaný Stalinovým totalitným režimom na viacerých národoch a skupinách, ktorého obeťami sa stali milióny nevinných obyvateľov. A vyjadrujem úctu pamiatke obetí veľkého hladomoru na Ukrajine, v Rusku, v Kazachstane, na severnom Kaukaze a na iných územiach Sovietskeho zväzu,“ uviedol v homílii arcibiskup Zvolenský.

Ďalej sa pridal k slovám pápeža Františka, ktoré povedal počas audiencie v stredu 23. novembra 2022:

„Modlíme sa za mier vo svete a za ukončenie všetkých konfliktov, pričom osobitne pamätáme na hrozné utrpenie drahého a zmučeného ukrajinského ľudu. A myslime na umučenú Ukrajinu: túto sobotu si pripomíname výročie strašnej genocídy Holodomoru, vyhladzovania hladom v rokoch 1932-33, ktoré umelo spôsobil Stalin. Modlíme sa za obete tejto genocídy a modlime sa za mnohých Ukrajincov, deti, ženy, starcov i bábätká, ktorí dnes trpia mučeníctvom agresie,“ pripomenul slová pápeža arcibiskup Zvolenský.

„Ako kňaz, keď stojím pred nesmierne veľkým utrpením a nesmierne veľkým počtom obetí, ktoré zapríčinil hladomor, a keď stojím nesmierne veľkým utrpením a veľkým počtom obetí, ktoré prináša súčasný vojnový konflikt na Ukrajine, milí priatelia, milí bratia a sestry, nevládzem vám povedať nič viac a nič menej, ako pozvať vás k tomu, aby sme sa spoločne posilnili vo viere a nádeji. A aby sme spoločne pozerali na Ježiša Krista, ktorý nám sprítomňuje milosrdného Pána Boha,“ dodal v homílii.

TK KBSBratislavská arcidiecéza