Aula Pavla VI. sa opäť zmenila na jedáleň, v ktorej spolu so Svätým Otcom zasadlo k obedu okolo 1300 ľudí v núdzi.

V nedeľu 13. novembra sa pri príležitosti 6. svetového dňa chudobných zúčastnili na dopoludňajšej svätej omši v Bazilike sv. Petra spolu s charitatívnymi pracovníkmi, ktorí sa im venujú v rámci Katolíckej charity Rím, Komunity Sant’Egidio a ďalších dobročinných združení. Pohostenie zabezpečilo niekoľko sponzorských firiem v koordinácii Dikastéria pre evanjelizáciu.

VaticanNews