Bratislava 24. augusta (TK KBS) V Katedrále sv. Martina v Bratislave slávili dnes za účasti biskupov, kňazov, zasvätených a veriacich svätú omšu pri príležitosti uvedenia Mons. Nicolu Girasoliho do úradu apoštolského nuncia na Slovensku (v archíve TV LUX). Privítal ho bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský.

„Vaša Excelencia, najdôstojnejší pán apoštolský nuncius, sme vďační, že dnes môžeme byť účastní na slávení svätej omše, ktorej predsedáte ako hlavný celebrant a máme príležitosť vyjadriť našu vďačnosť Svätému Otcovi, pápežovi Františkovi, že vás ustanovil za nového apoštolského nuncia na Slovensku,“ povedal na úvod svätej omše, ktorú slávili v latinskom jazyku, arcibiskup Zvolenský.

„Zišli sme sa biskupi, kňazi, diakoni, predstavené a predstavení všetkých foriem zasväteného života a zástupcovia spoločenstiev zasvätených sestier a bratov, a predovšetkým naši veriaci, bratia a sestry z rozličných farností, aby sme vás privítali a aby sme pri svätej omši prosili o Božie požehnanie pre vašu službu apoštolského nuncia.

Sme Boží ľud, ktorý je na ceste, aby svedčil o Duchu svätom, o našom milosrdnom Bohu, ktorého spoznávame v Ježišovi Kristovi. A s vďačnosťou sa tešíme, že vy ako nový apoštolský nuncius nás na tejto ceste budete viesť a sprevádzať a dúfame, že Slovensko sa stane vašou milou pozemskou vlasťou,“ povedal predseda KBS.

„Ďakujem,“ zaznelo spontánne poďakovanie nového apoštolského nuncia na Slovensku Mons. Nicolu Girasoliho.

V homílii sa prítomným prihovoril nuncius Girasoli. „Som veľmi dojatý, že môžem predsedať tomuto prvému eucharistickému sláveniu v našej drahej krajine.  Moje srdce je už slovenské, ale, žiaľ, jazyk ešte nie. Dúfam, že sa ho čím skôr naučím,“ uviedol nuncius Girasoli, ktorý v pondelok pricestoval na Slovensko. Svätý Otec František ho poveril službou nuncia v krajine 2. júla 2022.

„Ako pokorný predstaviteľ Svätého Otca, pápeža Františka, ktorý tak veľmi miluje Slovensko – a my sa chystáme sláviť prvé výročie jeho historickej a nezabudnuteľnej pastoračnej návštevy v tejto slávnej krajine –, chcem vám všetkým a každému osobitne sprostredkovať jeho objatie a náklonnosť,“ pokračoval ďalej v homílii. Pripojil sa v nej tiež k zármutku Cirkvi i Slovenska po nedávnom úmrtí kardinála Jozefa Tomka. Označil ho „veľkého muža Cirkvi, ale aj veľkého a slávneho syna Slovenska,“ ktorého mal možnosť spoznať v Ríme, keď bol kardinál prefektom Kongregácie pre evanjelizáciu národov.

Pápež  František nám podľa nového apoštolského nuncia Slovensku pripomína, že poslanie „apoštolského nuncia je kráčať spolu s Cirkvou (s biskupmi, kňazmi, diakonmi, rehoľníkmi a laikmi) v synodálnej realite, kde najdôležitejšou charakteristikou je počúvať. Kráčaním a počúvaním sa otvárajú perspektívy nádeje, aby sme našej viere vliali väčšie oduševnenie. A keď kráčame, sme tiež nútení vyjsť z našich štruktúr a ísť na periférie našich miest a sveta. Nunciatúra znamená pokornú a veľkodušnú službu, ktorú pápež František ponúka našej krajine cez apoštolského nuncia,“ uviedol.

„Kráčajme spolu, bratia a sestry, s pohľadom vždy upretým na kríž, kde je Ježiš stále s otvorenou náručou. (…) Kráčať, počúvať a slúžiť sú tri slová, ktorými sa bude riadiť moja pokorná služba medzi vami. Kráčať, aby sa dalo vyjsť z našej skutočnosti a byť bližšie chudobným a núdznym. Počúvať, aby sa dali pochopiť potreby nášho ľudu. Slúžiť, aby sa dalo byť blízko tým najslabším a najbiednejším,“ povedal ďalej Mons. Nicola Girasoli, rodák z talianskeho mesta Bari, ktorý vstúpil do diplomatických služieb Svätej stolice 1. mája 1985. Pôsobil na pápežských zastupiteľstvách na piatich kontinentoch.

Svoju službu začal v Indonézii a Austrálii, neskôr v Sekcii pre všeobecné záležitosti Štátneho sekretariátu a následne na Apoštolských nunciatúrach v Maďarsku, Belgicku, Spojených štátoch amerických a Argentíne. Neskôr bol menovaný za nuncia v Zambii a Malawi, za apoštolského nuncia v Trinidad a Tobago, Antigue a Barbude, na Bahamách, Barbadose, Dominike, Jamajke, Grenade, v Guayanskej kooperatívnej republike, na Svätom Krištofe a Nevise, Svätej Lucii, Svätom Vincentovi a Grenadínach, v Suriname a za apoštolského delegáta na Antilách. Naposledy pôsobil ako nuncius v Peru.

„Uvedomujem si, že Cirkev na Slovensku dýcha obidvoma stranami pľúc, ako hovoril svätý Ján Pavol II., keďže je už po stáročia miestom spolužitia a obohacujúceho dialógu veriacich byzantského a latinského obradu. Moje kráčanie, počúvanie a služba budú zamerané rovnako na jedných i na druhých. (…) Bratia a sestry, kráčajme spolu v úplnej vernosti pápežovi Františkovi a s otvorenou náručou, aby sme motivovali náš ľud a najmä mladých prijať Božie slovo a stať sa svedkami evanjeliových hodnôt a čností. (…) Nech žije pápež František! Nech žije Slovensko,“ dodal apoštolský nuncius na Slovensku.

V závere svätej omše nový apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Nicola Girasoli, ktorý do funkcie nastúpi po Mons. Giacomovi Guidovi Ottonellovi, odovzdal predsedovi KBS Mons. Stanislavovi Zvolenskému odporúčajúce listiny a symbolický dar – prsteň ako symbol jednoty medzi členmi biskupskej konferencie a apoštolským nunciom. Na svätej omši sa zišli biskupi východného i západného obradu, desiatky kňazov a diakonov, zasvätených a stovky veriacich. „Prsteň je symbolickým gestom. Svojím okrúhlym tvarom je symbolom jednoty medzi nami a patrí nám všetkým. Ďakujeme za nádherné a symbolické pozvanie, aby sme spoločne kráčali v jednote,“ dodal arcibiskup Zvolenský. Nuncius Girasoli potom v liturgickom sprievode pozdravoval a požehnával prítomných veriacich v Katedrále sv. Martina.

tkkbs.sk