Dnešný deň generálnych predstavených na Ukrajine pokračoval návštevou Perečínskej komunity. O 9.00 hodine sme spolu s dievčatami zo ZMM a farníkmi privítali generálnu matku sr. Françoise, generálnu radkyňu sr. Hannu, vizitátorku Slovenskej provincie DKL sr. Damiánu pred naším kostolom chlebom a soľou, slovami básne i kyticou kvetov.

Po privítaní nasledovala sv. omša, ktorú celebroval náš pán farár o. Vladislav, CM. Po omši sa generálna matka Françoise stretla s prezidentkou AIC za Ukrajinu p. Janou Krucej. Následne navštívila pastoračné centrum, v ktorom žijú ľudia z Charkova, ktorí utiekli pred vojnou. O situácii, v ktorej sa ocitli, návšteve porozprávala p. Iryna z Charkova. V pastoračnom centre sa tiež realizuje projekt bl. Marty Wieckej, spravovaný otcami lazaristami v spolupráci s nami. O ňom porozprávala p. Ľuba – kuchárka, ktorá 5 krát v týždni varí 25 obedov chudobným z Perečína. V sobotu túto službu konajú ženy z AIC.

Návšteva pokračovala spoločným zdieľaním v našej komunite, kde sme v rodinnej atmosfére rozprávali aj o situácii, v ktorej sa nachádza naša krajina. Po príhovore generálnej matky sme putovali ku krížovej ceste, kde si všetky sestry mohli z výšky pozrieť okolie, v ktorom slúžime chudobným.

Po návrate, obede rodinná atmosféra pokračovala jednoduchými rozhovormi. Sr. Françoise nás svojou jednoduchosťou napĺňala pokojom, ktorý niesol zo sebou Lásku. Po obede sme poďakovali generálnym predstaveným za návštevu našej krajiny a našej komunity. Vnímali sme, že bola pre nás ako slnko, ktoré nás zohrialo svojimi lúčmi.

vincentky.sk