Krzysztof Poplawski OP, teológ, psychológ a psychoterapeut sa vo svojej knihe „Život sa mení, ale nekončí sa“zamýšľa nad tým, ako v kresťanskom živote zvládať silné traumy a bolesti.

Ľudia v Ukrajine sú dnes svedkami mnohých tragédií, ktoré nútia k úvahám o zmysle života. Aj v tomto vojnovom čase v ukrajinskom Mukačeve život sa síce mení, ale pokračuje ďalej. Veľkú túžbu žiť a pokračovať vo vzťahoch, vo výchove detí, v práci, vo viere, nádeji a láske, možno vnímať všade.

Mimoriadne si to uvedomili členovia dominikánskej rodiny, keď na slávnosť Kráľovnej posvätného ruženca boli svedkami prvých sľubov dvoch členov bratstva sv. Dominika, sestry Viktórie Veroniky a brata Arnolda Augustína. Obaja títo mladí ľudia majú túžbu po noviciáte pokračovať v stopách sv. Dominika a žiť jeho charizmu, napriek vojnovým časom. Slávnosť sľubov sa konala v dome sestier dominikánok, v kaplnke sv. Kataríny Sienskej. Za prítomnosti veľkého počtu miestnej dominikánskej rodiny svätú omšu celebroval o. Tomáš Sovinsky OP z Ľvova.

Vďaka Bohu, Ružencovej Panne Márii a sv. Dominikovi za novú nádej, že život kazateľov na Ukrajine aj v tomto náročnom čase pokračuje ďalej.

Z Mukačeva sestry Lýdia a Daniela, dominikánky

dominikanky.sk