„Svetlo a radosť“ – otvorenie zakarpatskej dielne na výrobu sviec
Rozhovor so Štefanom Szabom    

Dielňa na výrobu sviec je prvou príležitosťou zamestnania na Zakarpatí pre neplnoprávnych občanov a poskytuje im príležitosť zmysluplne využívať čas. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 17.4.2010 vo Vyškove na hornej Tise. K založeniu ustanovizne pomohla Diecézna charita sv.Martina. Nápad otvoriť dielňu vznikol vtedy, keď Česká charita v Znojme ponúkla na zhotovovanie sviečok vhodné prístroje a pomôcky, aby sme mohli zariadiť takú dielňu, kde mentálne postihnutí ľudia môžu odlievať sviečky – uviedol František Fehér, riaditeľ Diecéznej charity sv. Martina. Štefan Szabo, ktorý je koordinátorom projektu, ponúkol na vytvorenie dielne svoj rodičovský dom vo Vyškove. Na slávnostnom otvorení bol prítomný Antal Majnek, Mukačevský diecézny biskup, Evžen Adamek, riaditeľ českej charity spolu s manželkou Hannou, ktorá zaučila miestnych pomocníkov. Edita Králová-liečebný pedagóg z Budapešti, ktorá na jeseň v roku 1994 založila Zakarpatské spoločenstvo „Svetlo a radosť“, dopomohla k obnoveniu dielne finančnou zbierkou z Maďarska. Pri otvorení miestny rímskokatolícky kňaz Štefan Rácz spolu s pastorom Reformovanej cirkvi posvätili budovu dielne.

Štefan Szabo, vedúci dielne, ktorého syn Gabriel je postihnutý Downovým syndrómom a tiež pracuje v dielni, povedal: „Nebolo ľahké dostať sa až k otvoreniu dielne, obnoviť dom a vytvoriť vhodné podmienky.“ Ale s veľkým oduševnením prácu koordinoval a vykonával spolu so svojou rodinou. Ako povedal, chod dielne nebude zameraný finančne. Snažia sa vytvoriť také ovzdušie a podmienky, aby sa postihnutí dobre cítili a radi pracovali pod vedením svojich inštruktorov. Bude potrebná ďalšia podpora pre činnosť dielne.