Pred 11 rokmi prišiel do našej diecézy kňaz zo Slovenska. Nerobil revolúciu ani prevrat, ale vysluhoval denne sviatosť zmierenia, slúžil sväté omše, navštevoval chorých, katechizoval deti, vysluhoval sviatosti krstu, prvého svätého prijímania, sobáše a všetko , čo bolo potrebné. Počas celej tejto doby tvoril 5-minutové televízne programy, ktoré sa vysielali každý týždeň v sobotu. Hovoríme o otcovi Jozefovi Mrkvicovi.

Slúžil v Storožnici, a tiež mával sväté omše v slovenčine v Užhorode a Hlbokom. Potom bol preložený do Friedešova a dochádzal, aby slúžiť omše v mukačevskej katedrále sv. Martina. V posledných rokoch bol farárom v Dlhom a na filiálkach – v Lysyčeve a Kobalevici. Vždy bol ochotný a otvorený k spolupráci a naučil sa aj ukrajinský jazyk. Vďaka Bohu za taku tichú, ale neustálu a oddanú službu p. Jozefa. Potrebujeme takýchto kňazov!

Kvôli zdraviu sa už vrátil na Slovensko.

Nech mu Boh dá ešte veľa sily a zdravia, aby slúžil tam, kde je!