Piešťany 14. júla (TK KBS) V Nemocnici Alexandra Wintera v Piešťanoch dnes náhle zomrel kňaz Trnavskej arcidiecézy Jozef Mrkvica. Zomrel zaopatrený sviatosťami vo veku 69 rokov a v 47. roku kňazstva. So zosnulým kňazom sa rozlúčia v pondelok 19. júla 2021 na pohrebnej svätej omši o 16:00 vo farskom Kostole sv. Michala Archanjela v Michale nad Žitavou, po ktorej budú nasledovať pohrebné obrady na miestnom cintoríne.

Jozef Mrkvica sa narodil 15. novembra 1951 v obci Michal nad Žitavou, v okrese Nové Zámky. Po ukončení formácie a štúdia v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda a na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte bol 8. júna 1975 v Bratislave vysvätený za kňaza. Kňazskú vysviacku prijal z rúk biskupa Mons. Júliusa Gábriša, trnavského apoštolského administrátora.

Po vysviacke nastúpil na kaplánske miesto do Piešťan (1975-1977). V rokoch 1977-1979 bol na základnej vojenskej službe v Prahe, hlavnom meste vtedajšej Československej socialistickej republiky. Po návrate z nej bol ustanovený za farského administrátora vo farnosti Sklabiná (1979-1990). Po páde komunistického totalitného režimu pôsobil ako farár dekan v Starom Tekove (1990-2006). Pri svojom pastoračnom zaradení pôsobil v rokoch 2001-2010 aj ako sudca Arcidiecézneho tribunálu v Trnave. Zo Starého Tekova prešiel do blízkosti arcibiskupského mesta Trnava a stal sa farárom v Bučanoch (2006-2009). V rokoch 2009-2010 pôsobil ako farár v Dolných Orešanoch. V roku 2010 sa stal výpomocným duchovným v Horných Orešanoch.

V tom istom roku odišiel na misie na Ukrajinu. Slúžil v Storožnici, a tiež mával sväté omše v slovenčine v Užhorode a Hlbokom. Potom bol preložený do Friedešova a dochádzal, aby slúžil sväté omše v mukačevskej Katedrále sv. Martina. V posledných rokoch bol farárom v Dlhom a na filiálkach – v Lysyčeve a Kobalevici. Vždy bol ochotný a otvorený k spolupráci a naučil sa aj ukrajinský jazyk. Zo zdravotných dôvodov sa v roku 2021 definitívne vrátil na Slovensko. Dňa 13. apríla 2021 bol menovaný za nemocničného kaplána v Nemocnici Alexandra Wintera, tiež za nemocničného kaplána a rektora kaplnky v Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch, kde jeho pastoračnú činnosť prerušila náhla smrť v stredu 14. júla 2021 v Nemocnici Alexandra Wintera Piešťany.

www.tkkbs.sk