Drodzy Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego!

Umiłowani Bracia i Siostry!

Na progu Wielkiego Postu przypominamy sobie trzy jego drogi – Post, Modlitwę i Jałmużnę, które w obecnej sytuacji trwającej w Ukrainie wojny nabierają one szczególnego znaczenia.

Post, przypomina nam drogę, nie tylko umartwienia, ale również siły potrzebnej do przezwyciężenia przeciwności. Pan Jezus, gdy pytali Go Apostołowie, dlaczego nie potrafili wypędzić złego ducha, odpowiada, że są takie duchy nieczyste, które można wypędzić tylko postem i modlitwą. Niech zatem w tym ważnym czasie, przygotowującym nas na Zmartwychwstanie Pana Jezusa, nasz post i modlitwa, jako znak zaufania Bogu, przyczynią się do zakończenia wojny. Wraz z Ojcem Świętym Franciszkiem i całym Kościołem powszechnym podejmujmy tę drogę, w jedności wiary, solidarności z walczącymi żołnierzami, oraz prośby o dar życia wiecznego dla tych, co zginęli wskutek działań wojennych.

Trzecia droga wzywa nas do jałmużny. W naszej Ojczyźnie jest dzisiaj wielu potrzebujących. Zwracamy się do Was z prośbą, abyście w imię miłości, czynili dla siebie dobre uczynki. Jałmużna to nie tylko dobro materialne. To również dar duchowy ofiarowany dla innych. Wspierajmy się dobrym słowem pociechy i współczucia, zapomnienia krzywd i przebaczenia, pamiętając na słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa: „I przebacz nam nasze winy, jako i my przebaczamy naszym winowajcom”. To wezwanie jest dzisiaj dla wielu bardzo trudnym, ale koniecznym dla naszego zbawienia.

Na czas Wielkiego Postu, pochylając swe głowy w geście pokuty i przyjmując wezwanie: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, pełni wiary i nadziei, z miłością i ufnością w Opatrzność Bożą, przyjmijcie nasze pasterskie błogosławieństwo i wiedzcie, że jesteśmy z Wami i trwamy przy Was i z Wami.

Wszystkich niech błogosławi Bóg Wszechmogący: Ojciec, i Syn, i Duch Święty. Amen.

Wasi Biskupi

2 marca 2022 roku
№ 12/2022