Konflikt na Ukrajine zmobilizoval ľudí celej Európy pomáhať postihnutým na Ukrajine.

Zaujímavou iniciatívou bol koncert Festivalu sakrálneho umenia (FSU), ktorý každoročne organizuje Mesto Košice na jeseň. Jeden z koncertov – ten z r. 2021 bol preložený – a odoznel 24.4. v kostole sv. Michala v Košiciach – Poľove (kde má trvalý pobyt správca rim.kat. farnosti Storožnica Mons. A. Konečný).


Koncertovalo viac ako 30, zväčša mladých, ľudí – amatérov z troch telies (zbor sv. Michala, Luvenus a Musica iuvenalis).


Slávnostná hudba svojou vlastnou rečou hovorila a umocnila túžbu prijať Boží pokoj.


Okrem toho, podujatie nadviazalo na zapojenie kostolného spevu do FSU v meste Košice. Zároveň sa obnovili vzťahy farnosti Poľov ku Zakarpatskej farnosti Storožnica, ako aj túžba pomôcť na Zakarpatí dobrovoľnou zbierkou. Vyzbieraný obnos zhmotnil prepojenie Božej blízkosti a našej solidarity.

zdroj