Všetkých Vás pozývame sa pripojiť k modlitbám za pokoj na Ukrajine…

https://www.facebook.com/105406851358026