Myšlienka detí na Slovensku obdarovať deti na Ukrajine má pôvod možno v tom, že sme boli dlho jedna zóna, vytvorili sa mnohé pekné vzájomné vzťahy je prirodzené pokračovať v spoločných podujatiach.

A láska sa má aj trochu usmerniť, čo cítili pope v Bratislave, konkrétne Marika Bacher komunikovala s Marienkou v Košiciach, s Mirou v Kijeve a s o. Tonom v Užhorode. V určitú chvíľu sme začali premýšľať, či by to šlo nie anonymne, ale čo najosobnejšie. V Bratislave dostali nápad pripraviť darčeky s rozlíšením chlapec – dievča a vek – do 3, do 7 do 11 a do 15 a viac. A my na Ukrajine zostavovali aj zoznam detí a zisťovali počet. Pre niektoré školy v Užhorode sa to nepodarilo celkom presne, iba približne. Na Slovensku pripravených celkom osobne v unifikovaných krabiciach do 80 pekne zabalených a adresne označených darčekov, čo bolo vhodné aj kvôli prevozu cez hranicu. Darcovia vedeli, že počet adresátov nie je presný, tak pripravili ešte 50 menších, ale krásnych pozdravov vo forme menších balíčkov Na prevoz zo západného Slovenska a  Bratislavy do Košíc bolo potrebné dodávkové auto a poskytol ho Tomáš. V Košiciach – Poľove boli pridané ďalšie darčeky a aj niekoľko tašiek s hračkami, oblečením a užitočnými vecami. Sumárne to bola úctyhodná hromada.

Na prevoz darčekov sa našiel autobus, ktorý prevážal 14.12. z Košíc – Poľova do Storožnice zbor spevákov, ktorí tam išli účinkovať na slávnosť 30 výročia rokov od prvej sv. omše  po nadobudnutí slobody r. 1989.

V nasledujúcich dňoch sme darčeky v Storožnici distribuovali na niekoľko miest, v Storožnici a Užhorode s aktívnou pomocou pani Milky, Janky a Gabiky:

  • Do Kijeva sme využili na Ukrajine bežnú a dobrú poštovú službu a darčeky poslali, aby 27 detí dostali darčeky ešte pre sviatkami
  • 24 deti  v Slovenskej škole v Užhorode dostali darčeky tiež pred sviatkami
  • Upresnili sme adresy pre 36 detí v Storožnici, ktoré dostali deti v kostole na Božie narodenie
  • Podobne v meste Užhorode – prišlo do 30 detí na Božie narodenie a po sv. omši dostali pozornosť v podobe starostlivo pripravených darčekov, i keď už nie na meno
  • V zásielke zo Slovenska bolo aj niekoľko vriec s hračkami a oblečením pre deti. A ostalo ešte aj niekoľko malých darčekov. Pre ne sme našli vhodného adresáta: ponúkli sme ich bratovi Karolovi, rómskemu pastorovi z nášho ekumenického spoločenstva; prišiel a prijal všetko s radosťou

Ohlasy na darčeky možno opísať slovami: nielen deti, ale i rodičia sú vďační, dojatí a nadšení. Napríklad v Storožnici  po príchode na polnočnú sv. omšu zbadali pod stromčekom plno darčekov. Bolo to ako vo veľkej rodine, kde každý každému dačo pripraví. Sv. omša sa niesla v radostí a v očakávaní prekvapenia. Dúfame že tým začala spolupráca a vzájomné obohacovanie v našich spoločenstvách.

Všetci, ktorí sme to pomáhali pre deti organizovať sme pobádaní tým, čo sami dostávame Boží dar, Ježiša. On nás učí vzájomnosti, v ktorej chceme spolu s deťmi pokročiť ďalej.

o. Tono Konečný, Storožnica