Poświęcenie kościoła w Podpolozziu

W niedzielę 22 lipca 2018 roku, w wiosce Podpolozzia na Ukrainie, na Zakarpaciu, gdzie pracują Salwatorianie od 2010 roku, odbyło się poświęcenie nowego kościoła. Głównym celebransem uroczystości był ordynariusz diecezji mukaczewskiej JE bp Antoni Majnek. W uroczystej liturgii uczestniczyli goście z Polski: ks. Józef Figiel SDS Prowincjał Salwatorianów i ks. Leszek Kopiec dyrektor Wydawnictwa Salwator. Obecni byli również miejscowi duszpasterze: ks. Tomasz Koza SDS i ks. Antoni Zięba SDS.

Początek liturgii zgromadził uczestników w drewnianej kaplicy pw. św. Marii Magdaleny, zbudownej ponad sto lat temu przez niemieckich pracowników, którzy zajmowali się ochroną i pielęgnacją lasów w górzystym terenie Zakarpacia. Po krótkiej modlitwie, wszyscy przeszli w procesji do nowego kościoła. Najpierw nastąpiło uroczyste otwarcie drzwi, a następnie odbyła się ceremonia konsekracji świątyni. Po krótkim powitaniu wszystkich uczestników przez ks. Tomasza Kozę SDS wyśpiewano hymn Chwała na wysokości Bogu. Kazanie wygłosił ks. Antoni Zięba SDS. Podkreślił w nim m.in., że świątynią Boga jest każdy człowiek, a budynki Bogu poświęcone – kościoły, są znakiem wiary ludzi oraz miejscem spotkań na modlitwę. Patronowie tych kościołów są szczególnymi opiekunami duchowymi, zarówno ludzi – parafian, jak i obiektów, miejsc, i mają szczególną misję do spełnienia. Maria Magdalena, patronka nowo konsekrowanego kościoła w tym rejonie Zakarpacia, od ponad stu lat umacnia wiarę w Zmartwychwstałego Chrystusa.

Namaszczenie świętymi olejami ołtarza i czterech kamiennych krzyży – melchizedechów, zwieńczyły trud budowy kościoła i stanowiły centrum liturgicznego wydarzenia. Na zakończenie tej historycznej uroczystości podziękowania wygłosił przedstawiciel parafialnej wspólnoty z Podpolozzia, pan Wiktor Pankulicz, następnie słowa wdzięczności skierował do wszystkich obecnych ks. Antoni Zięba SDS. Po nim głos zabrał Ksiądz Prowincjał, a całość ceremonii zakończył Ksiądz Biskup, udzielając błogosławieństwa.

Poczęstunek po zakończonej liturgii, zorganizowany przez społeczność Podpolozzia, stał się symbolem tego, że nie tylko modlitwa łączy ludzi, ale również praca i wzajemne relacje przy stole

http://www.salwatorianie.pl/ukraina-poswiecenie-kosciola-w-podpolozziu

[imagesizer path=“images/stories/podpolozzia“ width=“150″ class=“imgsizer“]