Posviacka kostola v Bobovom

V nedeľu 23. novembra 2015 otec biskup Antal Majnek posvätil novovybudovaný kostol v obci Bobove.
Na začiatku slávnosti miestny kurátor v krátkosti poinformoval prítomných o priebehu prác od roku 1999 a o mnohých prekážkach, ktoré sa spoločným úsilím podarilo prekonať, napr. keď povodeň v r. 2001 zničila pripravený stavebný materiál a pod.

Počas sv. omše otec biskup posvätil oltár i steny kostola a na záver do nového tabernákula po prvýkrát odložil Oltárnu sviatosť.
Vo svojej homílii otec biskup hovoril o živote sv. Alžbety Uhorskej, patrónky nového kostola. Vyzdvihol jej lásku k Bohu a k ľuďom, skutky milosrdenstva a vernú službu blížnym aj v chudobe a nepochopení od súčasníkov. Zvesť o hrdinstve jej čností sa dostala až k sv. Františkovi Assiskému a ten jej ako prejav úcty a povzbudenia poslal svoj plášť. Otec biskup podaroval kostolu aj relikviu sv. Alžbety, ktorú, ako povedal, mal už dlho odloženú na túto príležitosť.
Na záver slávnosti prehovorili viacerí hostia a veriaci vyjadrili vďačnosť všetkým, ktorí prispeli k vystavbe kostola. Na jeho nádvorí potom otec Antal požehnal sochu svätice a pamätník mučeníkom 20. storočia.