Vatikán 10. decembra (TK KBS) Na pokyn Svätého Otca Františka apoštolská penitenciária udelila úplné odpustky veriacim na celom svete, ktorí budú vo svojich domovoch sláviť 12. decembra, na 125. výročie korunovácie zázračného obrazu, sviatok Panny Márie v Guadalupe. O takúto príležitosť požiadal pápeža Františka mexický arcibiskup kardinál Carlos Aguiar Retes.

Veriaci budú môcť získať úplné odpustky, ak sa pomodliia vo svojich domovoch pred zázračným obrazom Panny Márie Guadalupskej a duchovne sa zúčastnia na svätých omšiach vysielaných z mexickej svätyne cez rozhlas, televíziu alebo internet. Okrem toho musia spĺňať obvyklé podmienky: pomodliť sa na úmysel Svätého Otca a čo najskôr prijať sviatosť zmierenia a Eucharistiu.

Apoštolská penitenciária už predĺžila do 12. októbra 2021 jubilejný rok Najsvätejšej Bohorodičky v Guadalupe, ktorý bol vyhlásený pri príležitosti 125. výročia korunovácie posvätného obrazu v hlavnom meste Mexika.
V sobotu 12. decembra ráno na počesť Panny Márie z Guadalupe bude pápež František sláviť liturgiu v Bazilike svätého Petra.

Zvyčajne každý rok v decembri prichádzajú milióny pútnikov do mariánskej svätyne v Guadalupe, najväčšieho pútnického miesta na svete. Vlani ich bolo takmer 11 miliónov. Mexiko je však v súčasnosti jednou z krajín, ktoré sú najviac postihnuté pandémiou.

Mariánsky sviatok na pútnickom mieste sa vzťahuje na udalosti medzi 9. a 12. decembrom 1531. Podľa správy sa indiánskemu pastierovi, ktorý konvertoval na kresťanstvo, Juan Diego Cuauhtlatoatzinovi zjavila počas štyroch dní Božia Matka, ktorá hovorila jeho rodným jazykom a nechala svoj obraz na jeho veľkom plášti utkanom z hrubých a drsných agávových vlákien. Na žiadosť Panny Márie bol na mieste jej zjavení na úpätí vrchu Tepeyac postavený veľký kostol, v ktorom je uctievaný zázračný obraz Panny Márie Guadalupskej. “Guadalupana” je patrónkou Mexika, Latinskej Ameriky a celej Ameriky, Filipín, domorodého obyvateľstva a nenarodených detí.

www.tkkbs.sk