Brána milosrdenstva v Mukačeve otvorená

13. decembra 2015 otec biskup Antal Majnek otvoril Jubilejný rok milosrdenstva v našej diecéze.
Početní veriaci sa zhromaždili pri vchode do kaplnky sv. Jozefa. Za bránu milosrdenstva bol určený bočný vchod do katedrály v bezprostrednej blízkosti kaplnky, ktorá je vlastne presbytériom starobylého chrámu zo 14. storočia. Po modlitbách a prosbách obrad pokračoval otvorením brány, cez ktorú otec biskup vošiel ako prvý, za ním vošli ostatní prítomní a nasledovala sv. omša.

Otec biskup vo svojom príhovore vysvetlil cieľ Roku milosrdenstva, bohatú symboliku brány a pripomenul aj podmienky získania odpustkov. Keďže náš život sa neskončí, vôbec nie je jedno, či sa námna prahu večnosti otvorí brána milosrdenstva alebo nie. Pán Ježiš zaslúžil milosrdenstvo pre všetkých, ale nie každý ho chce aj prijať. Boh sa do nášho srdca nevlamuje násilím. My sami rozhodujeme o tom, či si do srdca vpúšťame Ducha Svätého alebo satana.
Odpustky jubilejného roku možno získať aj v ďalších kostoloch diecézy: v Užhorode, Berehove, Vinohradove, Perčíne a Rachove.