Otvorenie Jubilejného roka sv. Martina v Mukačevskej diecéze

V deň sv. Martina, 11. novembra 2015, v katedrálnom chráme v sídle diecézy slúžil slávnostnú sv. omšu kardinál Piero Marini a miestny ordinár otec biskup Antal Majnek osobitnou modlitou otvoril jubilejný rok nášho patróna. Na záver slávnosti, ako sa už stalo tradíciou, odovzdaliocenenia sv. Martina, tentoraz dvom pracovníčkam diecéznej charity a katechétke z Berehova.
Slávnostné záverečné požehnanie udelil prítomným kardinál Marini relikviou tohto svätca.

Po krátkom pohostení vzácny hosť z Vatikánu sa podelil o svoje zážitky a spomienky z takmer 30 rokov služby ako pápežského ceremonára pri sv. Jánovi Pavlovi II a Benediktovi XVI.