Kategória: Templomok

Felsőkerepeci római katolikus templom

A 14. században Oláh-Kerepec volt a község neve, lakóit a 14. és 15. századi királyi levelek oláhoknak nevezik. A 14. században a munkácsi várhoz tartozó településnek mondják. Schönbornhoz hasonlóan ez az eredetileg magyar...

Bővebben

Bárdházi római katolikus templom

Már 1272-ben volt itt plébánia, mely idővel megszűnt. Az 1760-as esztendőkben Schönborn Ervin Jenő gróf az ausztriai Kleinberg és Kleinwedel községből földművelőket telepített be ide, ennek következtében 1772-ben újraalapították...

Bővebben

Sárosoroszi római katolikus templom

Titulus: Szent Anna 1260-ban említik elõször a községet. 15. századbeli régi templomát a reformátusok 1530- ban elfoglalták. A katolikus hitélet a 18. század végén élénkült meg újra. 1810-ig a tiszaújlaki plébánia filiája volt....

Bővebben

Nagymuzsalyi római katolikus templom

Titlus: Keresztelõ Szent János Magyar többségû község. Beregszásztól 7 km-re fekszik, a Borzsa folyó jobb partján. Már a történelmi õskorban is lakott volt, amirõl régészeti leletek is tanúskodnak. Árpádkori település. A...

Bővebben

Nagybakosi római katolikus templom

Titulusa: Szent László király Korábban a település helyén elszórt tanyák álltak. A csehszlovák megszállás idején, 1938 elõtt cseheket és ruszinokat telepítettek ide. A Magyarországgal való újraegyesüléskor a csehek elhagyták a...

Bővebben

Mezőkaszonyi római katolikus templom

Titulusa: Szent István király A szõlõhegy aljában fekvõ Mezõkaszony Árpád-kori település; a 13. században már népes hely volt. A pápai tizedjegyzék 1332-1335 között Kazun formában említi. A helységnév szláv eredetû, a Mezõ szó a...

Bővebben

Macsolai római katolikus templom

Titulusa: Szentháromság A helység nevét Machala alakban 1327-ben említik elõször. A 14. században a Macsolai család birtokában volt. A tatárok ezt a községet sem kímélték, 1566-ban feldúlták, a jobbágyság egy részét elhurcolták...

Bővebben

Csetfalvai római katolikus templom

Titulusa: Szent Lélek A Tisza jobb partján fekvõ falu a középkorban jött létre, egy oklevél 1341-ben Villa Chet néven említi, az 1408-ból származó Qietfalva elnevezés személynévi eredetû. A népmonda szerint a helység Õsét nevû...

Bővebben

Bótrágyi római katolikus templom

Titulusa: Kisboldogasszony Közel 1800 lakosú település. Nevét a határában folyó Bótrágy nevû patakról kapta. A 12. században rnár létezett a helység/ akkor a Beth családé volt, majd Bánk bán vejéé, Simoné. Késõbb a Lónyay-birtok...

Bővebben

ONLINE SZENTMISEKÖZVETÍTÉS

Magyar nyelven
Vasárnap - 9.30
Szerda - 17.00
Péntek - 17.00
Ukrán nyelven
Vasárnap - 11.00

Hungarian    Ukrainian    Slovenиina   English    German    Franзais

Szent Márton Karitász
Szent Márton Karitász

Új Hajtás

Munkácsi Szent István
Líceum
Munkácsi Szent István Líceum


Család és Élet

Ferences Misszió Alapítvány
Kárpátaljai Ferences Misszió

Vatikán

Magyar Katolikus Egyház
Magyar Katolikus Egyház

keresztenyelet

napi_evangelium