Titulus: Magyarok Nagyasszonya

Beregszásztól 10 km-re fekvõ magyar község a Vérke bal partján. Neve õsi magyar személynévbõl keletkezett. A község neve Bygan formában 1283-ban tûnt fel elõször. Ekkor már a Begányi család uradalma volt, s még a 18. században is birtokolták utódaik. 1397-ben már mint Nagybégány szerepelt, de Ó-Bégánynak is nevezték. 1567-ben a tatárok a községben 20 házat elpusztítottak, s a lakosság nagy részét elhurcolták. 1646-ban Rákóczi Györgynek is volt itt birtokrésze. A falu lakói a reformáció idején az új hitre tértek. Eredeti római katolikus templomát 1600-tól a reformátusok használják.

A katolikus hitélet a 20. század elején éledt újra. Elõször az egyházi iskolában mûködött egy kápolna, de ezt a háború után bezárták. A közösség 1992-ben kapta vissza az iskolaépületet, ennek tatarozása után itt rendezték be a kápolnát, melyet két osztályterem összeépítése révén alakítottak ki. A munkálatok 1996-ban fejezõdtek be. Tornya nincs, harangját az udvarán álló haranglábon helyezték el. 2001-ben lett plébánia. Az anyakönyvezés kezdete: 2001.

A liturgia nyelve: magyar.