Titulusa: Szent Lélek

Ma Beregszász külsõ kerülete, 1957-ben csatolták hivatalosan a városhoz. A falu nevét elõször 1321-ben Bolchou alakban említik. Árpád-kori település. 1327-ben már állt elsõ kõtemploma. Az 1333-as pápai tized már plébániaként említi. A reformáció kezdetén a lakosság az új hithez csatlakozott. A római katolikus hitélet csak a 19. század végén élénkült fel ismét. A római katolikus templomot 1900-ban építették. 1960-ban bezárták, autószerelõ-mûhelyként használták.

1990. június 4-ére, pünkösd napjára állították helyre és nyitották meg újra a hívek számára.

A liturgia nyelve: magyar.