Titulusa: Szent Imre

Az 1333-as egyházi tizedjegyzékben említik nevét elõször, Ordov alakban. A név a királyi szolgálatban álló erdõóvók települését jelenti. Egy 1364-ben kelt okmány szerint Erzsébet királyné birtoka volt.

A 14. és a 17. században gyakran tartottak itt megyei és nemesi gyûléseket, mielõtt Beregszászban állandósították a megyeházát. A 15. században a Korjatovics család birtokához tartozott. 1566-ban a tatárok kirabolták és felgyújtották a falut.
A most református – hajdan katolikus – templom a 14-15. század építészeti emléke. A szõlõhegy aljában álló kápolnát 1776-ban emelték Szent Imre tiszteletére. A háború után bezárták. 1992-ben újra megnyitották a katolikus hívek számára.

Az anyakönyvezés kezdete: 1790.
A liturgia nyelve: magyar.