Titulusa: Jézus Szíve

A település neve valószínûleg a Benedek személynév rövidítéseként alakult ki. A Borzsa jobb partján álló falut 1269-ben említik elõször, egy IV. Béla idején kelt okmányban. A község a 15. században Szilágyi Erzsébet – Hunyadi Mátyás anyja – hatalmas birtokához tartozott.

A 14. század elsõ felében már népes községként jegyezték; a pápai tizedek tanúsága szerint 1333-ban önálló lelkészség mûködött benne. Régi temploma a 15. század második felében épült. 1593-ban a község teljes egészében református hitre tért, a templom azóta a reformátusok tulajdonában van. 1657-ben lengyel megtorló seregek pusztították el a községet, a templomot pedig felgyújtották. 1670-ben, Maróthy György támogatásával építették újjá.

A falu melletti Kerekhegy kedvelt kirándulóhelye a környék lakóinak. A monda szerint a Kelemen-hegy egyik barlangjába rejtették el Esze Tamás katonái a kurucok kincsét. A falu római katolikus közössége csak a 20. században erõsödött meg. Temploma 1934- ben épült a római és görög katolikus hívek összefogásával, a plébániát pedig 1940-ben alapították. A templomot ma is közösen, testvéri egyetértésben használják.

1995-ben kívül, egy évvel késõbb belül is felújították a épületet. Régi, de mûködõképes harmóniuma amerikai gyártmányú. Egyetlen harangját a beneiek közadakozásából 1925- ben Egry Ferenc kisgejõci harangöntõ öntötte. Az anyakönyvezés kezdete: 1940.

A liturgia nyelve: magyar.