Titulusa: Szent László király

Korábban a település helyén elszórt tanyák álltak. A csehszlovák megszállás idején, 1938 elõtt cseheket és ruszinokat telepítettek ide. A Magyarországgal való újraegyesüléskor a csehek elhagyták a községet. A megüresedett házakba és földekre magyar vitézeket és nagycsaládosokat telepítettek. Temploma azelõtt nem volt, a jelenlegi építését 1994-ben kezdték meg. Felszentelésére 1997. június 27-én, Szent László ünnepén került sor.

A liturgia nyelve: magyar.