REND

NÉV

EGYHÁZI RANG

NAGYSZŐLŐS FERENCES RENDHÁZ
90300 Vinohradyv
vul. Borkanjuka 5.
Tel: (+380-31-43) 2-18-08
P. Bán Jónás OFM
P. Hajas Ámosz OFM
P. Weinrauch Márió OFM
fr. Sztreha Egyed OFM
nagyszőlősi plébános
nevetlenfalui pléb. kormányzó
tiszaújlaki pléb. kormányzó
ferences testvér
PERECSENY LAZARISTA RENDHÁZ
89200 Perechin vul. Tolstoho 34.
Tel: (+380-31-45) 2-29-83
P. Vladiszláv Kuchák CM
P. Havljuk Jerzsi CM
P. Ważny Tomasz CM
perecsenyi plébános
turjaremetei plébános
nagybereznai pléb. kormányzó
SZOLYVA RENDHÁZ
89300 Szolyva vul. Holovna 30.
P. Koza Tomasz SDS
P. Stanislav Jarosievich SDS
szolyvai plébános
szolyvai káplán
SZEREDNYE FERENCES RENDHÁZ
89452 Seredne vul. Gagarina 15.
Tel: (+380-31-22) 7-64-45
P. Francisk Botvina OFM
P. Svjatoslav Syvorynskyj
P. Mularczyk Roger OFM
szerednyei plébános
szerednyei káplán
szerednyei káplán
UNGVÁRI FERENCES RENDHÁZ
89452 Ungvár vul. Zanykoveckoi
P. Koloczek Longhin OFM ungvári káplán