Titulusa: Kisboldogasszony

Közel 1800 lakosú település. Nevét a határában folyó Bótrágy nevû patakról kapta. A 12. században rnár létezett a helység/ akkor a Beth családé volt, majd Bánk bán vejéé, Simoné. Késõbb a Lónyay-birtok része lett. 1567-ben az átvonuló tatárok megkímélték a falut, a körülötte elterülõ tanyákat azonban felégették. Régi római katolikus templomát -a hagyomány szerint – Mátyás király idejében, a 15. században építették, legalábbis e kor építkezési jellegzetességei dominálnak az épületen. A templom a 16. század elején az evangélikus, majd a református gyülekezeté lett.

Új római katolikus templom felépítésére a szovjet hatóságok elõször 1946-ban adtak engedélyt. 1950-re el is készült, ám csak két esztendeig használhatták rendeltetése szerint; ezután a hatóság elvette és raktárként hasznosította. Hosszú ideig mûtrágyát tároltak benne, ami visszavonhatatlanul tönkretette a falakat s részben a fundamentumot is. Az 1989-ben visszakapott templomot le kellett bontani és helyére újat építeni.

A mai templom 1995-ben készült el. Hatvan ülõhelye van, egy haranggal és egy régi harmoniummal rendelkezik. Harmóniuma – csakúgy, mint az oltárkép – adományként Ungvárról került ide. A régi templomból csak egy kereszt maradt meg, ma az oltárkép mellett látható.

A liturgia nyelve: magyar.