Titulusa: Szentháromság

A helység nevét Machala alakban 1327-ben említik elõször. A 14. században a Macsolai család birtokában volt. A tatárok ezt a községet sem kímélték, 1566-ban feldúlták, a jobbágyság egy részét elhurcolták A reformáció után, a 19. században alapították újra a római katolikus egyházközséget. Templomát 1927-ben építették 1960-ban bezárták, lomtárnak használták 1991-ben adták vissza. Tetõzetét teljesen fel kellett újítani. A fõoltár és a Szûz Máriát a kisdeddel ábrázoló oltárkép a bezárás éveiben a beregszászi templomban talált menedékre. A harangot Teliinger Menyhért gondnok rejtette el. Mára minden visszakerült a helyére, a római katolikus templomot szépen felújították, s 70 ülõhellyel várja a híveket. 1992-ben újra megáldották Jelenleg a görög katolikusok is használják.

A liturgia nyelve: magyar.