Titulusa: Szent Lélek

A Tisza jobb partján fekvõ falu a középkorban jött létre, egy oklevél 1341-ben Villa Chet néven említi, az 1408-ból származó Qietfalva elnevezés személynévi eredetû. A népmonda szerint a helység Õsét nevû alapítójáról kapta nevét 1418-ban a Szécsiek birtokolták 1466-ban vámszedõhely volt Legjelentõsebb urai a Lónyayak voltak A reformáció kezdetén a falu lakosságának nagy része az új hitre tért, s a 15. századból való régi templom is a reformátusok tulajdonába került A csúcsíves, egyszerû vonalú templomot késõbb felújították és átalakították A római katolikus templom építése az 1990-es évek második felében kezdõdött eL A görög és a római katolikus hívek közösen építették f el az új templomot, melyet 2001. június 4-én, pünkösdhétfõn Majnek Antal püspök szentelt fel. A templombelsõ Mati Péter munkája.

A liturgia nyelve: magyar.