A 7 részes sorozatban püspök atya a hét főbűnről, mint a mélyebb megtérés feladatairól beszél.
A mélyebb megtérés azt jelenti, hogy ránézünk tetteink indítékaira, lelkünk belső megmozdulásaira is, növekszünk önismeretünkben, és így felismerve bűneink gyökereit, felvehetjük velük a küzdelmet és az Úr segítségével eljuthatunk a teljesebb szabadságra.

Az egyes videók alatt a szöveges részben olvashatók a beszédhez kapcsolódó könyörgések, valamint egy link a Katolikus Lexikon megfelelő címszavához, ahol kifejezetten jó, rövid leírásokat olvashatunk egy-egy főbűn (bűn-gyökér) természetéről és megnyilvánulásairól.

A beszédek eredetileg szentmise keretében hangzottak el – ezekben a videókban csak maga a beszéd hallható.

1. IRIGYSÉG

http://lexikon.katolikus.hu/I/irigys%C3%A9g.html

Urunk, segíts nekünk elhinni, hogy feltétel nélkül szeretsz minket – és így felismerjük, hogy nem kell másokhoz hasonlítgatni saját magunkat!

Adj megelégednünk azokkal a testi, lelki, anyagi adottságokkal, amink van – vedd el tőlünk a keserűséget és taníts meg a hálás lelkületre!

Óvj meg minket az előítéletektől és a rossz feltételezésétől – tedd nyitottá szívünket felebarátaink iránt!

Taníts meg minket őszinte szívvel imádkozni mások sikeréért és jólétéért – azokért is, akik ellenszenvesek nekünk!

Segíts nekünk, hogy ne másokat lebecsülve szerezzük meg önbecsülésünket!

Add, hogy ne vegyünk részt megszólásban, hanem inkább mások jóhírének terjesztésére törekedjünk!

Adj szívünkbe jóindulatot, és szájunkra a dicséret szavait mások felé!

2. TORKOSSÁG

http://lexikon.katolikus.hu/T/torkoss%C3%A1g.html

Urunk, bocsásd meg nekünk, amikor a torkosság bűnével magunk ellen is vétettünk. Amikor rosszul szerettük magunkat és hamis vigasztalásokkal próbáltuk megtölteni a magányt; azt a belső űrt; amit egyedül a Te szereteted tölthet be.

Segíts Nekünk, hogy teljes szívvel Hozzád, az igazi Vigasztalóhoz forduljunk, és többé már ne hiábavaló dolgokkal csillapítsuk a szívünk fájdalmát.

Hisszük, hogy Te betöltöd szívünk legmélyebb vágyait! Atyánk, szabadíts minket függőségeinkből, hogy eljussunk Isten gyermekeinek szabadságára, amelyre mindannyiunkat meghívtál!

3. BUJASÁG

http://lexikon.katolikus.hu/B/bujas%C3%A1g.html

Urunk, hálát adunk Neked a test  és a szexualitás ajándékáért, hálát adunk hogy arra méltattál minket, hogy részünk lehet az élet továbbadásában. Segíts nekünk, hogy ne éljünk vissza ezzel a szép ajándékkal, hanem magunk és mások valódi javára használjuk!

Urunk, bocsáss meg nekünk minden alkalomért, amikor az Általad teremtett testünket önző módon használtuk és beszennyeztük. Erősítsd akaratunkat, hogy Nevedet segítségül hívva ellent tudjunk állni testünk rendetlen kívánságainak!

Kérünk Téged, Urunk, a házastársak testi kapcsolatáért. Segítsd őket, hogy házaséletük szeretetük kifejezésének eszköze legyen – ébreszd rá őket önzésükre, ha szeretetlen módon csak használni akarják a másik embert. Állítsd helyre a testi kapcsolat harmóniáját azokban a házasságokban, ahol ez elromlott!

Kérünk, Urunk, tekints a pornográfia iparában tárgyként használt nőkre, férfiakra és gyermekekre, mentsd meg őket! Kérünk Téged a megrendelők és a fogyasztók megtéréséért is! Segíts, hogy a világ felismerje a pornográfia pusztító hatását, és adj embereket, akik hitelesen és hatékonyan küzdenek ez ellen a méreg ellen!

Segítsd, Uram, mindazokat, akik tisztaságuk megéléséért küzdenek tisztátalan világunkban. Add nekik a Te erődet, hogy jel és világosság legyenek azoknak, akik szívük mélyén a sötétségből való szabadulás után vágyakoznak.

4. HARAG

http://lexikon.katolikus.hu/H/harag.html

Urunk és Istenünk! Bocsásd meg nekünk indulatból fakadó bűneinket, türelmetlenségünket, tartogatott nehezteléseinket és minden helyzetet, amikor túlságosan ragaszkodtunk saját igazunkhoz!

Segíts, Urunk, helyreállítanunk  azokat a kapcsolatainkat, melyekben önuralmunkat elvesztve kárt okoztunk!

Urunk! Nem akarjuk, hogy az indulataink irányítsanak minket – de gyengék vagyunk. Segíts nekünk, hogy a Te erőddel mi lehessünk indulataink irányítói!

Világosíts meg minket Szentlelked által, hogy ne tagadjuk le magunk előtt indulatainkat, hanem felismerve Hozzád vigyük és kegyelmeddel éltető erővé alakítsuk azokat!

Segíts nekünk szeretettel elviselni, ha valaki keresztülhúzza terveinket!

Add, Uram, hogy felismerjük haragunk mögött az önsajnálatot és a gőgöt!

Segíts nekünk, Urunk, hogy a minket ért igazságtalanságra bölcsességgel és szelíd erővel tudjunk válaszolni!

Urunk, Te szeretsz minket. Add, hogy ez elég legyen nekünk és ne akarjunk magunknak igazságot szolgáltatni!

5. KEVÉLYSÉG

http://lexikon.katolikus.hu/K/kev%C3%A9lys%C3%A9g.html

Segíts nekünk, Urunk, igazságban lenni önmagunk előtt! Add, hogy jó tulajdonságainkat és hibáinkat egyaránt felismerjük, és békét kössünk önmagunkkal!

Gyógyítsd önértékelésünk sebeit, hogy ne érezzük szükségét annak, hogy mások fölé helyezzük magunkat!

Szabadíts meg a félelemtől, hogy megaláznak vagy semmibe vesznek – segíts felismerni, hogy az Atya szeretett gyermekeiként mekkora méltóságunk van!

Add meg nekünk, Urunk, hogy Mária egyszerűségével és alázatosságával végezzük fontos és kevésbé fontos feladatainkat egyaránt!

Ahogy minket is, úgy másokat is értékesnek teremtettél. Segíts nekünk jó szívvel elismerni mások értékeit, és örülni mások sikereinek is!

Segíts nekünk legyőzni a kevélység kísértését úgy, ahogyan Te tetted: szelídséggel és engedelmességgel! Add, hogy vágyakozzunk az alázatosság után, és folyamatosan növekedjünk benne.

6. LUSTASÁG (JÓRA VALÓ RESTSÉG)

http://lexikon.katolikus.hu/L/lustas%C3%A1g.html

Urunk, bocsánatot kérünk azért, amikor szívünk igazi, mély vágyait elhanyagoltuk – és pótcselekvésekkel próbáltuk betölteni azokat!

Urunk, a te szavadra a béna ember újra járt. Ismered a lelkünk bénult területeit – gyógyíts meg minket, hogy újra lábra tudjunk állni és elinduljunk Feléd és a másik ember felé!

Óvj meg minket attól, hogy megálljunk a lelki úton, és óvj meg a felszínességtől! Tedd lelkiismeret-vizsgálatainkat egyre mélyebbé, hogy egyre tisztább és szabadabb lélekkel siessünk Hozzád!

Adj erőt, hogy állapotbeli kötelességeinket hűségesen teljesítsük, ne keressünk magunknak kifogásokat, és örömünket leljük az elvégzett munkában!

Urunk, Te jelen akarsz lenni hétköznapi munkánkban is. Segíts dolgainkat a Veled való egységben végezni, hogy így imádsággá váljon a munkánk is!

Urunk, Te harmóniát akarsz bennünk és a világban. Védelmezz minket a lustaságtól, ugyanakkor a megállás nélküli tevékenységtől is!

Add, hogy legyen bátorságunk áldozatot hozni, amikor ezt kéred tőlünk, ugyanakkor megtartani saját határainkat akár mások ellenében is, amikor az a te akaratod!

Te, aki együtt szeretted Mártát és Máriát, segíts nekünk megtalálni a munka, az imádság és a pihenés helyes arányát!

7. FÖSVÉNYSÉG

http://lexikon.katolikus.hu/F/f%C3%B6sv%C3%A9nys%C3%A9g.html

Állítsd helyre, Urunk, értékrendünket, hogy felismerjük életünk valódi célját! Add, hogy fontosabb legyen számunkra a Veled való kapcsolat, mint az anyagi dolgok!

Add, hogy biztonságérzetünket Rád alapozzuk és ne anyagi lehetőségeinkre vagy saját képességeinkre! Segíts hitetlenségünkön, hogy komolyan tudjuk venni szavaidat: “Ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, s a többit mind megkapjátok hozzá!”

Tegyél szabaddá minket a tárgyainkhoz való ragaszkodástól, és minden rendetlen vágytól, amivel valamit vagy valakit birtokolni akarunk!

Add felismernünk, mik azok a saját gazdagságaink, amikhez jobban ragaszkodunk, mint Hozzád!

Urunk, Te semmit sem tartottál meg magadnak, még az életedet sem. Növeld bennünk a nagylelkűséget és az érzékenységet mások nehézségei iránt!

Kérünk a gazdagok megtéréséért, hogy lemondjanak az igazságtalan vagyonszerzésről és lehetőségeiket jóra használják!

Kérünk a szegények megtéréséért is – szabadítsd meg őket a zúgolódástól és irigységtől, és add meg nekik, hogy anyagi téren is megtanuljanak bízni benned!

Tágítsd ki szívünket, Urunk, hogy már ne önmagunk körül forogjunk többé – hanem szabadon be tudjuk fogadni bőséges ajándékaidat!