2024. április 29. és május 2. között a szinyáki lelkigyakorlatos házban gyűltek össze a munkácsi egyházmegye magyar ajkú papjai és diakónusai. A három nap célja a lelki elmélyülés, az Istennel való kapcsolat mélyítése, az imaéletre való rátekintés és újrakezdés volt. A lelkigyakorlat meghívott vezetője, Sajgó Szabolcs * jezsuita szerzetes, a Szent Ignác-i lelkiség jól bevált modellje alapján segítette a lelkipásztorok lélekben való megújulását.

Szabolcs atya ezekkel a szavakkal összegezte Kárpátalján töltött napjait: „A munkácsi járásban, Szinyákon, Kékesfüred gyönyörű völgyében nyíltunk meg a Lélek erősítő, átalakító kegyelmeire. Köszönet mindazoknak, akik imádságukkal támogatták a fontos eseményt.”

Valóban, a gyönyörű természeti környezet, az egyéni átgondolásra, elmélkedésre szánt idő, a rövid, egyszerű napindító gondolatok, az esti beszélgetések, mind az Istennel való belső munkát szolgálták.

A papi szolgálatban, mely meghívás Isten részéről, és „Igen” az ember részéről, szükség van a megállásokra, a kezdeti kegyelemre való visszaemlékezésre. Ezt szolgálta az a gyakorlat, amikor az atyák megosztották egymással papi jelmondatukat, és lehetőségük volt újra elmélyíteni annak jelentését jelen életük tükrében.

A napi evangéliumi szakaszok szintén az egyéni elmélkedést szolgálták, a lelkivezető által feltett kérdések pedig az egyéni reflexiót. Ahogy megvolt a helye a csendnek, úgy helye volt a szónak is. A 4-5 fős kiscsoportos megosztások az Istennel megélt belső munka gyümölcsének megosztását szolgálták.

A résztvevők számára sokat jelentettek az esti beszélgetések, amikor Szabolcs atya megosztotta a világ más tájain átélt élményeit, valamint beszélt a Jezsuita Menekültszolgálat tevékenységéről is.

Lucsok Miklós püspök atya is – amennyire az elfoglaltsága megengedte – részt tudott venni a program egy-egy részén, az egyik napon pedig paptestvéreivel és Szabolcs atyával együtt mutatta be a szentmisét.

Bár nehéz a plébániai szolgálatból három napot kiszakítani, a résztvevő atyák és diakónusok nem bánták meg, hogy „hallgattak” a hívó szóra. Hálatelt lélekkel, megújult szívvel tértek haza, hogy a kapott kegyelmeket kamatoztassák egyéni és közösségi éltükben.

2024. május 28. és 31. között, szintén a szinyáki lelkigyakorlatos házban, az ukrán ajkú papok számára lesz lelkigyakorlat.

* Sajgó Szabolcs SJ, a budapesti jezsuita rendházban él, jelenleg ő a magyarországi Jezsuita Menekültszolgálat felelőse, a háború okozta humanitárius válság miatt Magyarországra érkező, illetve az Ukrajnában maradt menekültek rendtartományi szintű segítésének megbízott koordinátora.

Fényképek: Mankovics Sándor atya