A karantén meghosszabbításával és a közben felmerülő konkrét kérdésekkel kapcsolatban szükségesnek tartom bizonyos pontok tisztázását.

1. A szentmisék a továbbiakban is zárt ajtók mögött folynak. A résztvevők létszámát az állami előírások határozzák meg. Kérem, hogy ahol lehetséges, legyen élő közvetítés, és hangsúlyozzuk a híveknek, hogy méltó módon vegyenek részt a szent cselekményben az élő adáson keresztül. A hívek kizárólag kézbe áldozhatnak, a szentmisén kívüli szentáldozás esetén is.

2. A hagyományos módon történő húsvét előtti gyónás a karantén idején elmarad. A pap csak azokat a híveket köteles fogadni, akiknek valóban szükségük van gyónásra és kérik is azt; ügyelni kell arra, hogy ne várakozzon egyszerre sok ember, különösképpen ne idős korúak. A papok a karantén befejeződése után buzdítsák a híveket, hogy végezzék el gyónásukat.

3. Temetési szertartást csak a temetőben, az elhantolás helye mellett tartsunk, a legszűkebb rokoni körben.

4. A betegek látogatása a karantén idején nem kötelező. Csak azokhoz menjünk, akikhez hívnak, a többiekkel beszéljünk telefonon és vigasztaljuk, bátorítsuk őket. Magyarázzuk el nekik röviden a tökéletes bánat lényegét és mondjuk el annak szövegét, különösen azoknak, akiknek se okostelefonjuk, se internetjük nincs.

A betegek látogatása kórházban: a kórházba is csak akkor menjünk be, ha súlyos beteghez hívnak. Ott még fokozottabban figyeljünk a higiéniai szabályokra, semmihez ne nyúljunk, kesztyűben és maszkban menjünk. A fülbegyónás is elmaradhat, ha többen vannak a teremben (a másfél méter távolság tartása miatt), helyette arra kérjük a beteget, hogy indítsa fel a tökéletes bánatot. Ha fertőző a beteg, akkor a pap nem mehet a közelébe.

5. A betegek kenetének kiszolgáltatásánál különösen is tartsuk be a higiéniai előírásokat. Engedélyezem, hogy a kenetet fülpálcika segítségével vigyétek fel, kesztyűben, melyeket utána semmisítsetek meg.

6. A nagyhétre vonatkozóan megjelentek az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció útmutatásai. Egyházmegyénkben az Ukrajnai Római Katolikus Püspöki Konferencia 2020. március 27-én kiadott iránymutatását fogjuk követni.

A nagyszombati szentsír-látogatást most nem ajánlom, de nem is tiltom meg, azonban az állami rendelkezéseket ott is be kell tartani (távolságtartás, max. 10 fő stb.).

Munkács, 2020. 03.31.

τ Majnek Jenő Antal
megyéspüspök