A mai napon, 2023. november 23-án kezdjük a kilencedet Lucsok Péter Miklós főpásztorunkért, akit a Szentatya a Munkácsi Egyházmegye megyéspüspökévé nevezett ki. Az ünnepélyes beiktatási szentmise 2023. december 2-án, 11 órakor (k.e.i.) kezdődik Munkácson, a Szent Márton-székesegyházban.

A kilenced egy 9 napon át végzett ima, amelyben Istenhez fohászkodunk valamilyen szándékra. A mostani kilenceddel Miklós püspök számára kérjük a kegyelmet szolgálatának Isten szándéka szeinti végzéséhez. November 23 – december 1-ig, a beiktatás előtti napig imádkozzuk el mindennap az imát és a litániát személyesen vagy közösségben!

IMA LUCSOK MIKLÓS OP PÜSPÖKÉRT

Urunk Jézus Krisztus, Isteni Megváltónk és Örök Főpapunk, aki Szent Egyházad minden örömét és szenvedését pásztoraidra bíztad, szívünk mélyéből rád bízzuk egyházmegyénk új ordináriusát, Lucsok Miklós püspökünket. Tedd őt szent pásztorrá! Adj neki nagy apostoli szívet, amely telve van Irántad való szeretettel, hogy megszentelődve Benned, megszentelje azokat, akiket rá bízol, és rendíthetetlenül vezesse nyáját az üdvösség útján. Ajándékozd meg őt, Uram, minden égi áldásoddal! Szent Egyházad iránti szeretetben és hűségben, szóval és példával mindig tegyen tanúságot az evangéliumi erényekről. Jézusunk, áldd meg papságát! Áldd meg áldozatát és imáját, mellyel Trónodnál könyörög! Védd meg minden külső és belső veszélytől! Urunk, add meg neki az igaz hit és az alázat lelkét, hogy mindig nyitott szívvel kövessen Téged, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

LITÁNIA JÉZUS SZENT SZÍVÉRŐL

Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten, irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten, irgalmazz nekünk!

Szentlélek Úristen, irgalmazz nekünk!

Szentháromság egy Isten, irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, az örök Atya Fiának Szíve, irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, Szűz Mária méhében a Szentlélektől alkotott Szív, irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, az Isten Igéjével lényegileg egyesített Szív, irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, végtelen fölségű Szív, irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, Isten szent temploma, irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, a Magasságbelinek szent szekrénye, irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, Isten háza és a mennyország kapuja, irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, a szeretet lángoló tűzhelye, irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, az igazságosság és szeretet tárháza, irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, jósággal és szeretettel teljes Szív, irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, minden erény mélysége, irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, minden dicséretre legméltóbb Szív, irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, minden szív királya és központja, irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány

összes kincsei megvannak, irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik, irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, amelyben a mennyei Atyának kedve telt, irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk, irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, az örök halmok kívánsága, irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, béketűrő és nagyirgalmasságú Szív, irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak, irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, az élet és szentség forrása, irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat, irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, gyalázatokkal tetézett Szív, irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, gonoszságainkért megtört Szív, irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, mindhalálig engedelmes Szív, irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, lándzsával átdöfött Szív, irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, minden vigasztalás kútfeje, irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, életünk és feltámadásunk, irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, békességünk és engesztelésünk, irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, bűnösök áldozata, irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, benned bízók üdvössége, irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, benned kimúlók reménysége, irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, minden szentek gyönyörűsége, irgalmazz nekünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a te szent Szíved szerint!

Könyörögjünk! Mindenható örök Isten! Tekints szeretett Fiad Szívére és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerótt. Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek. Szent Fiad, Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.