Március 16. és 19. között Fizer Jevhen atya meghívására Eduard Vaszilenko atya, a Vinnicja terület Murafa település plébánosa nagyböjti lelkigyakorlatokat tartott a munkácsi Szent Márton plébánián.

A lelkigyakorlatok ideje a csodák ideje, a szétszóródott dolgok összegyűjtésének és az újjászületés ideje. Annak felismerésének ideje, hogy az öröm és a béke csak Istenben van, és hogy nem vagyunk egyedül még a sötétségben sem.

A lelkigyakorlatos elmélkedéseket is tartalmazó prédikációk során Eduard atya minden nap arra bátorított bennünket, hogy lássuk meg a csodákat, hogy mondjuk ki: „Isten tette!” Vegyük észre Istent a sötétség idején és tapasztaljuk meg működését. Bízzunk Benne és válasszuk mindenek előtt az Ő akaratát, hogy megtapasztaljuk az örömöt és meglássuk a világosságot.

A nőknek szóló előadás során beszélgettek az imádságról, az imádság fajtáiról és szakaszairól, arról, hogyan és hol imádkozzunk, vannak-e szabályok az Istennel való beszélgetésre, és arról, hogyan lehet vele négyszemközt lenni.

A férfiaknak szóló előadás arról szólt, hogy mit jelent Jézus tanítványának lenni, olyannak, aki utánozza a Mesterét és követi Őt.

„Jézus a barátom, akivel mindent megoszthatok. Miért és hogyan megyek a szentmisére? Hogyan szeret engem Isten?” – ezek voltak a kérdések, amelyekről a plébánia fiataljaival folytatott beszélgetés során szó esett.

A lelkigyakorlatos napok alatt Eduard atya együtt imádkozta az Irgalmasság Rózsafüzérét a plébánia híveivel és a papokkal a béke szándékára, és ő vezette a hagyományos, Ukrajna békéjéért végzett péntek éjszakai virrasztást is.

Istennek legyen hála mindenért!

Szöveg: Weiss Viktória

Fotó: Munkácsi Szent Márton plébánia

Video: Veritas