November 29. A FERENCES MINDENSZENTEK ünnepe

November 29-én Szent Ferenc követői ünnepélyesen megemlékeznek a ferences rend összes szentjéről. Ebből az alkalomból ismerjük meg közelebbről a kárpátaljai Nagyszőlősön működő ferences testvérek épületének történetét.

Az Ugocsa-vártól délre fekvő dombon állt egykor a régi Ferences rendi kolostor, amelyet a Perényi család a XV. század végén alapított, 1616 óta szerepel a korabeli írásos emlékekben. Ebben a kolostorban őrizték a mohácsi vész után Kapisztrán Szent János földi maradványait. 1656-ban azonban a kolostort lerombolták, szerzeteseit elűzték, Kapisztrán Szent János ereklyéit kútba dobták. 1668-ban a Perényi család visszahívta a Ferences rendi szerzeteseket, megvásárolta részükre Bánffy Gábor nemesi udvarházát. Az új kolostor azonban 1747-ben leégett. A tűzvész után barokk stílusban építették újjá. Ekkor emelték jelenlegi templomát is, amelyet 1889-ben átépítettek.

A Ferences-rendi kolostorban 1945 után városi múzeumot rendeztek be, templomát átmenetileg a pravoszláv egyházközösség vette át, majd a görög katolikus egyház feloszlatása és a nagyszőlősi görög katolikus templom pravoszlávvá válása után évtizedeken át üresen állt. A templomot, a mellette lévő egykori katolikus elemi iskolát előbb állami iskolává alakították, majd városi könyvtárat nyitottak benne.

1989-ben Paskai László bíboros, esztergomi érsek kárpátaljai látogatása után az állam visszaadta a templomot az egyháznak. Az épület teljes felújításra szorult, új padokat kellett készíteni, a javító munkálatok két évig tartottak. A hívek adományaikkal, munkájukkal sokat segítettek ebben.

Az egyemeletes kolostor mindkét szintjének helyiségei boltozatosak, maga a templom barokk stílusú, főhomlokzata és tornya azonban az 1889-es átépítés során elvesztette eredeti jellegét.

Ma lelkigyakorlatos házként működik, helyet adva falai között a lelki feltöltődésnek és pihenésnek.

Imádság:

Mindenható örök Isten, te a Szeráfi Rend szentjeinek változatos ragyogásával Egyházadat fölékesítetted. Add meg nekünk, hogy amikor emléküket közös ünnepléssel tiszteljük, erényeiket követve a földön, elérhessük mi is az igazak koronáját a mennyben. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

A felújított épület ódon falai összekapcsolják a múltat a jelennel. Szeretettel várják a pihenésre, feltöltődésre vágyó odalátogatókat.