Orgona újramegáldás Kőrösmezőn

A kőrösmezői plébániatemplom közel százéves orgonája nagyon szép hangzásával hosszú évek óta kíséri az itt imádkozó hívek énekét, istendicséretét. Azonban az évtizedek alatt az orgona nagyon sok mindent átélt, kezdve a háborúktól végezve a templom felújításai alkalmával végzett szakszerűtlen megóvásig.
A 2014-es jubileumi évre készülve, amikor majd megünnepeljük a plébániatemplom felszentelésének 200. évfordulóját, a hívek László atya kezdeményezésére úgy határoztak, hogy felújíttatják a liturgikus ünneplés eme nagyon fontos eszközét. A munkálatokra az egyházközség a mezőkövesdi származású Nyitrai Péter orgonaépítészt és feleségét, Magdolnát kérték fel, akik az elmúlt években újították fel a técsői, majd rahói, aknaszlatinai és huszti hangszereket. A munkálatok a nyár végén kezdődtek, és Krisztus Király vasárnapjának vigíliájára fejeződtek be.
Az újramegáldásra az egyházi év utolsó nagy ünnepén, Krisztus Király vasárnapján került sor. A szentmise elején Mikulyák László plébános, valamint a többi atya és a ministránsok csendben vonultak a kórusra. Majd miután a plébános megáldotta a felújított orgonát, először szólalt meg a hangszer, amely a rahói egyházközség kórusának Christus vincit kezdetű énekét kísérte. Szentbeszédében Kurzakov Elek atya arról beszélt, hogy menyire fontos az énekes imádság, s hogy mindenkinek feladata, hogy az éneklésen keresztül belekapcsolódjon az istendicséretbe. „Nem sok embernek adatik meg – még papoknak vagy kántoroknak sem – hogy életében gyakran vegyen részt orgona megáldáson. Ezért is örömünnep ez mindnyájunk, de elsősorban a kőrösmezői hívek számára, hogy anyagi áldozatvállalással lehetővé tették, hogy ez az orgona felújuljon, és ma mindnyájan részei legyünk ennek a felemelő szertartásnak” – mondta az atya.
Az ünneplés szépségét emelte, hogy egyházközségünk egyik idősebb házaspárja Anti bácsi és Erzsike néni ezen a napon ünnepelték ezüstlakodalmukat, amelynek alkalmából ünnepi jubileumi áldásban is részesültek.
A szentmisén a rahói egyházközség és a zipserei kistemplom kórusai énekeltek Szojka Ella kántornő és Svatoszláva nővér vezetésével.
A szentmise után ünnepi orgonakoncertre került sor, amelynek során megcsodálhattuk az orgona hangzásának szépségeit, és az orgonaművek remekeit Nyitrai Péter és Szojka Ella kántorok előadásában.
A felújítási munkálatok a Püspöki Hivatal támogatásával és a kőrösmezői hívek áldozatos adományából lettek elvégezve. Isten fizessen meg minden jókedvű adakozást!