Vitalij Szkomarovszkij lett a Lucki Egyházmegye új püspöke

Április 12-én jelentették be a Vatikánban, hogy Ferenc pápa Vitalij Szkomarovszkijt nevezte ki a Lucki Egyházmegye új püspökévé.
Szkomarovszkij eddig a Kijev-Zsitomiri Egyházmegye segédpüspöke volt. Vitalij Szkomarovszkij 1963. december 30-án született Berdicsivben (Zsitomir megye).
1990. május 27-én szentelték pappá Rigában. 1990 és 1991 között a berdicsivi Szent Borbála plébánia vikáriusa volt, majd Szimében plébánosként szolgált. 1995 és 2000 között az egyházmegyei iroda vezetője, valamint a zsitomiri székesegyház plébánosa volt. 2000 és 2002 között a Vorzeli Papnevelő Intézet rektorhelyettese, 2002 és 2012 között a szeminárium rektora volt.
2003. április 3-án II. János Pál pápa a Kijev-Zsitomiri Egyházmegye segédpüspökévé nevezte ki. 2003. június 7-én szentelték püspökké.