A Magyar Kormánynak, illetve a Bethlen Gábor Alapkezelőnek köszönhetően az egyházmegyénkben anyanyelvű szolgálatot teljesítő lelkipásztorok és hitoktatók a 2018. május 1. és 2019. április 30. közötti időszakban kiegészítő juttatásban részesültek, amelyért ezúton is minden érintett nevében köszönetet mondunk. A támogatás 135 személy számára jelentett segítséget, akik aktívan vesznek részt egy-egy egyházközség híveinek magyar nyelvű szolgálatában, beleértve a liturgiákat, hitoktatást, különböző ünnepi alkalmak szervezését, ifjúsági, gyerek- és családi programokat stb. Köszönjük mindnyájuk odaadó munkáját, amellyel közösségeinket erősítik, a hagyományokat életben tartják, a jövő nemzedékét tanítják, nevelik. Isten áldja meg mindnyájukat és támogatóinkat!