2023. január 6-án Szolyva város önkormányzata vallási szervezetek és jótékonysági alapítványok vezetőit, 10 személyt részsített kitüntetésben, akik az elmúlt nehéz évben különösen is segítették lelki és anyagi támogatásukkal az arra rászorulókat.

Az elismerő okleveleket a város polgármester asszonya, Szkripinec Miroszlava, valamint Popovics Mihajlo és Ruszin Ivan alpolgármesterek adták át.

A kitüntetettek között van a Szolyvai Nagyboldogasszony templom plébánosa, Koza Tomasz SDS atya is.

Mivel Tamás atya lelkipásztori feladatai miatt nem tudott részt venni a városi önkormányzat ülésén, a számára kiállított elismerő oklevelet a plébánián adták át a vasárnapi szentmise után, 2023. január 8-án.

„Ebben az időszakban, amikor országunk rendkívül nehéz megpróbáltatásokon megy keresztül, a vallási közösségek nagyon fontos küldetést teljesítenek: az anyagi és tárgyi segítségnyújtáson túl erkölcsi támogatást adnak a rászorulóknak, kulturális rendezvényeket szerveznek a közösség tagjai és a belső menekültek számára. Mindez rendkívül fontos a város vezetése számára, és személyesen nekem, mint a közösség vezetőjének, mert az egyházak támogatása nélkül, az Önök személyes, aktív karitatív tevékenysége nélkül sokkal nehezebb lenne érdemben reagálni a mostani háborús kihívásokra. Engedjék meg, hogy kifejezzem őszinte hálámat a jótékonysági szervezetek tevékenységéért, az ukrajnai békéért mondott imákért, Szolyva lakosainak nyújtott támogatásért.” – mondta többek között méltatásában a polgármester asszony.

Forrás: www.svaliava.net, https://www.facebook.com/SvaliavaTownCouncil