BÉKÉT AZ ANYAMÉHBEN!
Életvédő Zarándoklat volt Budapesten
 

December 28-dika az aprószentek ünnepe. Azoké a betlehemi kisdedeké, akiket Heródes a gyermek Jézus keresésekor meg-öletett. Ezen a napon több mint kétszáz, köztük számos külföldi résztvevővel zajlott le a 30. életvédő zarándoklat Budapesten. Az eseménnyel nemcsak rájuk, hanem azokra a gyermekekre is emlékeztünk, akiket még az anyaméhben ítéltek halálra.

A zarándoklaton Kárpátaljáról is részt vettünk. A zarándokok egy része busszal indult el kora hajnalban Munkácsról, majd Beregszászban szép számmal csatlakoztunk beregszászi (23 fő) valamint huszti zarándokok. A határon való átlépés és az utazás zökkenőmentes volt, útközben imádkoztunk és énekeltünk.
A rendezvénysorozathoz 13.30-kor tudtunk csatlakozni. A ”Bé-két az anyaméhben!” elnevezésű sétán több mint kétszázan vettünk részt, köztük száz-százhúsz  lengyel és szlovák zarán-dok. A menet a Március 15. térről a budai Várba vonult, a te-mesvári román résztvevők zenekara által kísérve. Útközben a Lánchídról 60 szál rózsát dobtak a Dunába a meg nem született gyermekekre emlékezve, majd  600 szál rózsát helyeztek el Szent István király szobránál. A zarándoklat résztvevői ezután a Sándor-palotához mentek, és azt kérték Schmitt Pál köztársasá-gi elnöktől, hogy hirdessen „közkegyelmet” a magzatoknak. A törvényhozókat pedig arra kérték: változtassák meg a magzati élet védelméről szóló törvényt.
Mivel hosszú út állt előttünk hazáig, így 18 órakor hazaindul-tunk, ezért a püspöki misén, amelyet az Élet védelméért muta-tott be Bíró László családreferens, tábori püspök már nem tud-tunk ott lenni. Azonban mindannyian örültünk, hogy részt ve-hettünk ezen az Életvédő Zarándoklaton, és együtt imádkozhat-tunk a magzatok sorsáért, az Élet védelméért. 

  Paraszka Ilona
Beregszász