2015 óta Csapon minden év nagyböjtében keresztutat szerveznek közösen a római katolikus és a görögkatolikus egyház hívei.  A háború kitörése óta a már hagyománynak számító városi keresztutat a békéért imádkozva járják, és a békéért ajánlják fel. A városi keresztút a görögkatolikus templom udvarán kezdődik és fejeződik be.

Az idei városi keresztútról Fekete Alica személyes hangvételű beszámolóját olvashatjuk.

„Lassan 10 éve annak, hogy  első ízben rendezték  meg Csapon a városi  keresztutat. Azóta hagyománnyá vált,  hogy nagyböjt 3. vasárnapján a környékbeli római és  görög  katolikus hívek egy különleges hangulatú közös imádságra  gyűlnek össze. A nagyböjt egyébként is egy kegyelmi  időszaka az egyházi évnek, amikor több lemondást, több csendet, több felajánlást vállalunk. Jó  alkalom  erre a húsvétot megelőző 40 nap, hogy bűnbánatot tartva,  többet imádkozva, a keresztúti ájtatosságok egyedi erejével folyamatosan elmélkedjünk Jézus  értünk önként vállalt szenvedéseiről. Ha saját szenvedéseinket, gondjainkat, betegségeinket képesek vagyunk hozzá kapcsolni Krisztus kereszthordozásához, akkor hittel tudunk készülni a feltámadás örömhírének befogadására.

A háború sújtotta  Ukrajna lakossága több mint két  éve egy igazi keresztutat jár,  megtapasztalva és átélve annak minden fájdalmát, kínjait, a veszteségek és reményvesztettség állapotát. Ezért a csapi városi  keresztutat már  harmadik alkalommal a békéért ajánljuk fel.

A közös ima a görög katolikus templomból indult, és  a város  utcáin, a 15 stáció között imádkozva, elmélkedve, énekelve lassan haladt. A stációk között lehetőség volt a kereszthordozásra, ezzel is fizikai és  lelki közösséget vállalva Krisztus szenvedéseivel.

Én nagyon hálás vagyok a mai szent alkalomért. Csodálatos és  nem mindennapi eseménynek tartom, hogy ebben a gyűlölettel, haraggal és  indulatoktól elvakult országban különböző felekezetű és nemzetiségű emberek békében, egymás iránti tisztelettel együtt tudnak imádkozni. Hiszek abban, hogy az imának legyőzhetetlen ereje van, és hiszek abban, hogy a világot csak a szeretet mentheti meg, Ennek a mai közös alkalomnak számomra az a különleges üzenete, hogy összefogással, szeretettel, a hit és az ima hatalmas erejével képesek vagyunk megváltoztatni a világot. A változás belőlünk indul, a szeretet szikrája belőlünk kipattanva képes óriási tüzet generálni, a hitünk másoknak is követendő példa lehet.

Köszönöm a szervezőknek,  Szabó Attila és  Thurzó Péter atyáknak és mindenkinek, aki segített a mai imádságos alkalom szervezésében. Istennek legyen hála!”

 

Fényképek: Csapi Római Katolikus Plébánia facebook oldala