Mauro Pallotta, „Maupal”, street art művész, az üzenet terjesztésére  illusztrációkat és grafikákat készített. A művész neve már ismert volt a római házfalakra festett, Ferenc pápát ábrázoló graffitijeiről. A korábbi “lázadó” művészből a Vatikán által hivatalosan jóváhagyott művész lett.

Ő maga így nyilatkozott a nagyböjti üzenetről készített grafikáiról: “Megpróbálok az emberiségnek szóló nagyszerű üzenetei közül hangsúlyozni néhányat. Komikusan, de egy kicsit iróniával vegyítve, néha még szarkazmussal is, újra értelmezem őket. Ez jellegzetesen római stílus. Azért teszem ezt, hogy egyszerűsítsem az üzeneteit, melyek esetleg kicsit bonyolultak lehetnek néhány embernek, különösen a nagyon fiataloknak. Az én nyelvezetem azonban könnyen értehető, még egy négy évesnek is.”

„Én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki Egyiptom földjéről, a szolgaság házából” (Kiv 20,2)

„Isten neveli népét, hogy el tudja hagyni rabságait és megtapasztalhassa az átmenetet a halálból az életbe.”

„Napjainkban is az égig ér megannyi elnyomott testvérünk kiáltása. Kérdezzük meg magunktól: minket elér-e? Felráz-e bennünket? Megrendít-e bennünket?”

„El a bálványokkal, amelyek nyomasztanak, el a függőségekkel, amelyek fogva tartanak! Ekkor az elsorvadt és magányos szív újraéled.”

„Az imádság, az alamizsnálkodás és a böjt nem három egymástól független tevékenység, hanem a megnyílás és az önkiüresítés egyetlen aktusa.”

„A nagyböjt legyen a közösségi döntések és az árral szembeforduló kisebb-nagyobb döntések ideje.”

“Amilyen mértékben ez a nagyböjt a megtérés ideje lesz, úgy fogja elérni az elveszett emberiséget a kreativitás hulláma: egy új remény felragyogása. A hit és a szeretet kézen fogja a reményt, mint egy gyermeket.”

 

Forrás:https://www.humandevelopment.va/it/news/2024/quaresima-2024-messaggio-di-papa-francesco.html