2024. május 12-én, húsvét 6. vasárnapján, Lucsok P. Miklós OP, egyházmegyénk megyéspüspöke a Szent Márton-székesegyházban hét hívőt részesített a bérmálás szentségében.

Ünnepre gyűltek össze a Szent Márton-plébánia hívei május 12-én a székesegyházban. A plébániai közösség hét tagja, közöttük fiatalok és felnőttek is, a bérmálás szentségében megkapták a Szentlélek ajándékait. A Lélek nagy ünnepe ez az emberi lélekben. A nagykorúság szentségének is szokták hívni, hiszen a már megkeresztelt keresztény tudatosan elköteleződik az egyházi közösségben, hogy részesülve a Szentlélek ajándékaiban, az Ő erejével küldötté váljon arra, hogy Krisztus élő, hiteles tanúja legyen az Egyházban és a világban.

A szentmise elején Pogány István atya, munkácsi plébános elmondta, hogy a bérmálkozni vágyók két éven át készültek a szentség felvételére. Kérte a püspök atyát, hogy hívja le rájuk a Szentlelket, aki által élete szóló, eltörölhetetlen jegyet kapnak, és az Ő templomaivá válnak

Az ünnepi esemény evangéliuma János 17. fejezetének 11-19. verse volt, a búcsúbeszédből, amikor Jézus a tanítványokért imádkozik.

„Szent Atyám, tartsd meg a te nevedben azokat, akiket nekem adtál, hogy egy legyenek, mint mi – olvastuk az evangéliumban. Egynek lenni Jézussal és az Atyával. Az, hogy vágyunk az egység után, rámutat a Szentlélek jelenlétére.” – húzta alá a püspök atya a homília elején azt a vágyat, mely ott él mindannyiunkban. „Jézus életének a célja az volt, – folytatta – hogy egyek legyünk. Vágyunk a világosságra, vágyunk a szeretetre. Jézus a teljes örömre akar vezetni minket. Ez a teljes öröm a Szentlélek teljességének jelenléte bennünk.”

Miklós püspök a szentírási szakasz „vágy – út – megtapasztalás – tanúságtétel” négyesére felépítve vezette végig a híveket Jézus szavain, rámutatva azok jelentésére.

A püspök atya – Jézus szavaira reflektálva, amikor így imádkozik: „Nem azt kérem tőled, hogy vedd el őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól” – kiemelte, hogy „Jézus tanítását csak azok tudják megérteni, akikben működik a Szentlélek. Mert a Szentlélek a szabadságra vezet el minket, a szabadságot pedig a megbocsátás által tapasztaljuk meg.”

A szentmise végén a bérmálkozók hálás szavakkal és ajándékkal köszönték meg a püspök atyának, hogy jelenlétével és a szentség kiszolgáltatásával elhozta Isten ajándékát, a plébános atyának pedig, hogy felkészítette és türelemmel kísérte őket a keresztény nagykorúsággá válás útján.