Az elsőáldozás fontos esemény egy katolikus közösség életében, amelynek méltósága és jelentősége sokak számára kiemelkedő pillanat marad életük során. Az elmúlt hétvégén, május 12-én, a Beregszászi Szent Kereszt templomban ünnepeltük az elsőáldozást, amikor 6 gyermek vehette magához először az Oltáriszentséget. A gyerekek hosszú felkészülés után érkeztek erre a különleges alkalomra. A felkészítés hónapjai alatt a gyerekek  részt vettek hittanórákon, ahol mélyebben megismerték a katolikus hit alapjait és az Úr Jézus tanítását. Az ünnepi szentmise napján izgatottan érkeztek a templomba családtagjaikkal és barátaikkal együtt.

A templomot ünnepi díszbe öltöztették, virágokkal  díszítették fel az oltárt és a templom belsejét, hogy méltó környezetet teremtsenek az elsőáldozás ünnepére. A szentmise folyamán a gyerekek megerősítették keresztségi fogadalmukat, majd ünnepélyes ígéretet tettek a hívek előtt, hogy komolyan és hűségesen fognak az egyház életében  részt venni. Elkötelezték magukat a hit iránt és elfogadták Jézus Krisztust az életük mesterévé. Az ünnepi hangulatot a gyerekek örömteli arcainak mosolya és a családok büszkesége tette teljessé.

A ünnepi szentmise elején  János atya örömmel és meghatottan üdvözölte az elsőáldozókat. Szavai tele voltak büszkeséggel és örömmel, ahogy látta, milyen elkötelezetten lépnek előre a hit útján. Köszönetet mondott mindazoknak, akik segítették és támogatták őket a felkészülés hosszú hónapjai alatt, és kifejezte reményét, hogy az elsőáldozás után legyenek továbbra is aktív tagjai a közösségnek. A gyerekek és a családok hálásan fogadták János atya szavait.

A szentmise szépségét és ünnepi hangulatát tovább fokozta a templom kórusának előadása. A kórus tagjai odaadóan és szépen énekelték a szentmise liturgikus részeit, hozzájárulva az alkalom ünnepi jellegéhez és a gyerekek elsőáldozásának felejthetetlen emlékéhez.

Az elsőáldozás nemcsak egy vallási szertartás, hanem egy olyan pillanat is, amikor a közösség összegyűlik, hogy ünnepeljen és támogassa egymást a hitben való növekedés útján. Az elsőáldozás ünnepsége megerősítette a gyerekek hitét és kötődését az egyházhoz, miközben emlékeztette őket arra, hogy Krisztus szeretete mindig elkíséri  az élet kihívásaiban.

 

Bárdos Viktória, beregszászi hitoktató

Fényképek: a Beregszászi Római Katolikus Egyházközség fb. oldala